Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Záhořice – pravěké hradiště Vladař

Záhořice – pravěké hradiště Vladař

Zjistěte, kdo vládl na stolové hoře Vladař na přelomu doby halštatské a laténské, jednom z nejvýznamnějších center v Čechách.

Zaniklý hrádek Mokřice

Zaniklý hrádek Mokřice

Návštěvníci uvidí kromě samotného hradu s mohutným obvodovým příkopem také zaniklé rybníky v údolí Studénky, a na návrší nad hradem prostor, kde byla zpracovávána železná ruda a nově byl identifikován obléhací tábor.

Věteřov – hradiště doby bronzové a středověké tvrziště

Věteřov – hradiště doby bronzové a středověké tvrziště

Prohlídka výšinného hradiště ze starší doby bronzové, které dalo jméno celé jedné kulturní skupině a zbytků tvrziště z 15. stol. s doprovodným výkladem archeologa.

Archeoden Sázava

Archeoden Sázava

Poslední prázdninovou sobotu se v areálu Sázavského kláštera uskuteční dvanáctý ročník Archeodne. Bohatý program zaujme malé i velké návštěvníky- pro dospělé je připraven odpolední workshop a série podvečerních přednášek, děti si přijdou na své na jižní zahradě kláštera, kde se hravou formou seznámí s prací archeologa a restaurátora.

Hradiště Rmíz u Laškova a mohylník Křemela

Hradiště Rmíz u Laškova a mohylník Křemela

Prohlídka pravěkého hradiště s dosud patrným mohutným opevněním a blízkého mohylového pohřebiště s doprovodným výkladem.

Velkomoravské hradiště Mikulčice

Velkomoravské hradiště Mikulčice

Procházka po akropoli nejvýznamnějšího velkomoravského hradiště s doprovodným komentářem. Součástí prohlídky je také návštěva multimediální expozice nad 2. kostelem.

Hradiště Doudleby

Hradiště Doudleby

Hradiště v Doudlebech se nachází v zastavěné obci, přesto je zde dochováno několik jasných reliktů raně středověkého opevnění.

Chlumec – Horka

Chlumec – Horka

Prohlídka raně středověkého hradiště s celnicí ležící na tzv. Chlumecké stezce.

Hrad Rokštejn

Hrad Rokštejn

Prohlídka hradní zříceniny Rokštejn s doprovodným výkladem.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB