Archeologické léto: soutěž

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte samolepky a získejte zajímavé ceny!

Vyberte si archeologickou lokalitu ve vašem okolí, nebo z období které vás zajímá. Vyžádejte si od průvodce sběratelskou kartu a samolepku navštívené lokality. Čím více unikátních samolepek nasbíráte, tím zajímavější odměny vás čekají! Vybírejte z nabídky lokalit na www.archeologickeleto.cz

  1. Navštivte komentovanou prohlídku v rámci Archeologického léta
  2. Získejte samolepku na vaši sběratelskou kartičku
  3. Při sesbírání 5/10/15 nebo 20 samolepek dostanete ceny od Archeologických ústavů AV ČR
  4. Zašlete vaši kartičku na adresu Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, nebo Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 118 01 Praha, obálku označte heslem „Archeologické léto“. Nezapomeňte uvést zpáteční adresu, na kterou budeme odesílat výhru!
  5. Podle počtu samolepek (5/10/15/20) získáte od nás vybranou cenu.

A na co se můžete těšit?

Za 5 samolepek:
Kniha „Jdeme pod povrch. Příběhy Archeologického ústavu AV ČR Brno“
Soubor propagačních materiálů ARÚP + ARÚB
2 sady archeologické karetní hry Impact
2 volné vstupenky do NC Mušov
archeologický komiks Duchcovský poklad

Za 10 samolepek:
2 publikace dle výběru z aktuální nabídky ARÚP či ARÚB
2 volné vstupenky do NC Mušov
archeologický komiks Duchcovský poklad

Za 15 samolepek:
3 publikace dle výběru z aktuální nabídky ARÚP či ARÚB
2 volné vstupenky do NC Mušov
archeologický komiks Duchcovský poklad
replika denáru Jaromíra I. z let 1004-1012

Za 20 samolepek:
Praha: Den s archeology v ARÚP s ubytováním. Prohlídka pracovišť Archeologického ústavu v Praze včetně pracoviště na Pražském hradě, laboratoří a archivu.
Brno: Den s archeology v ARÚB s ubytováním. Prohlídka pracoviště Archeologického ústavu v Brně včetně laboratoří a archivu. Prohlídka vybraného detašovaného pracoviště dle zájmu (Mikulčice, Dolní Věstonice, Dolní Dunajovice) a NC Mušov- Brána do Římské říše.

Sběratelské karty i unikátní samolepky lokalit můžete získat na jednotlivých komentovaných prohlídkách v rámci Archeologického léta.

 

Podrobná pravidla sběratelské soutěže

  1. Organizátor akce

Organizátorem akce jsou Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (Letenská 123/4, 118 01 Praha) a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. (Čechyňská 363/19, 602 00 Brno), dále jen „Organizátoři“ nebo „Archeologické ústavy AV ČR“.

  1. Doba a místo konání akce

Akce probíhá na území České republiky, a to od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023. Samolepky lze sbírat od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023. Sběratelské karty lze organizátorům zaslat kdykoliv v průběhu akce, nejpozději ale do konce září 2023. Odměny budou organizátoři rozesílat do 31. 12. 2023.

  1. Podmínky akce

Samolepky lze získat na kterékoliv komentované prohlídce archeologické lokality v rámci Archeologického léta (www.archeologickeleto.cz). Z každé lokality je možné získat unikátní samolepku s názvem lokality/prohlídky. Jeden návštěvník má nárok na jednu samolepku z každé lokality.

Nasbírané samolepky je potřeba nalepit na k tomu určená místa na sběratelské kartě. Sběratelské karty je možné získat na jednotlivých komentovaných prohlídkách archeologických lokalit v rámci Archeologického léta.

Každý návštěvník se rozhodne, zda má zájem získat odměnu za 5/10/15 nebo 20 nasbíraných samolepek. Po dosažení daného množství samolepek kartu odešle poštou na adresu Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, nebo Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 118 01 Praha (případně donese na vrátnici jednotlivých organizátorů v zalepené obálce). Obálku je nutné označit heslem „Archeologické léto“ a musí obsahovat zpáteční adresu. Sběratelské karty se potřeba doručit na výše uvedené adresy nejpozději do konce září 2023. Na zadanou adresu bude poštou zaslána odměna, a to nejpozději do konce kalendářního roku.

Organizátoři si vyhrazují právo během konání této akce změnit pravidla akce nebo akci omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Organizátoři si vyhrazují právo změny odměn z důvodu vyčerpání zásob jednotlivých produktů. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.archeologickeleto.cz. V takovém případě nemají účastníci akce nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.