Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Stará Boleslav

Stará Boleslav

Stará Boleslav náleží dnes díky archeologickým výzkumům nejen k lokalitám s nezvyklou koncentrací raně středověkých kostelů, ale je i místem s jednou z nejstarších v půdorysu téměř kompletně dochovaných církevních staveb ve střední Evropě.

Mladotice: Podzemní velitelství z období studené války

Mladotice: Podzemní velitelství z období studené války

Při prohlídce navštívíme bývalý areál vojenských kasáren VÚ 5625 Mladotice, kdysi přísně tajné místo.

Kostelec nad Orlicí archeologický

Kostelec nad Orlicí archeologický

Trasa prohlídky povede Tyršovou ulicí do náměstí s krátkou odbočkou k Obchodní akademii v ulici Komenského. Zastávka bude vždy v místě výzkumu s ukázkou plánů naleziště a nálezů.

Ctiněves

Ctiněves

Pole u kostela sv. Matouše bylo již od 16. století kladeno nejrůznějšími kronikáři a učenci do souvislosti s místem, kde měl být údajně pohřben Praotec Čech.

Hrad Vítkův Kámen

Hrad Vítkův Kámen

Komentovaná prohlídka zříceniny jednoho z nejvýše položených středověkých hradů v České republice.

Hradiště Réna u Ivančic

Hradiště Réna u Ivančic

Procházka po hradišti z doby bronzové s doprovodným komentářem.

Hrad Nový Šaumburk

Hrad Nový Šaumburk

Prohlídka hradní zříceniny Nový Šaumburk s doprovodným výkladem.

Zámek Brtnice

Zámek Brtnice

Prohlídka někdejšího valdštejnského sídla - zámku Brtnice s doprovodným výkladem.

Uherské Hradiště-Sady

Uherské Hradiště-Sady

Prohlídka jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z období Velké Moravy s doprovodným výkladem.

Chlum u Hradce Králové

Chlum u Hradce Králové

Muzeum války 1866 je válečné muzeum prusko-rakouské války, které se nachází v nejvyšších místech bojiště bitvy u Hradec Králové u osady Chlum.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB