Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Vyšehrad

Vyšehrad

Komentované prohlídky Vyšehradu ku příležitosti stoletého výročí archeologických výzkumů na této lokalitě.

Nymburk

Nymburk

Cestou na jednotlivé stanoviště se seznámíme s pravěkou a vrcholně středověkou topografií místa.

Kouřim u svatého Jiří

Kouřim u svatého Jiří

Návštěvníci se budou moct seznámit s teoriemi, proč ve středověku došlo k dvojímu přesunu Kouřimi.

Plav, mohylové pohřebiště

Plav, mohylové pohřebiště

Návštěvníci budou při výkladu seznámeni i s výsledky nejnovějšího výzkumu.

Klášteřiště v Opatovicích nad Labem

Klášteřiště v Opatovicích nad Labem

Při prohlídce budou návštěvníci seznámeni s předpokládaným rozmístěním klášterních budov v areálu klášteřiště, s rozsahem archeologického výzkumu a georadarového průzkumu a s jejich výsledky i s předpoklady toho, co by se ještě mohlo na klášteřišti skrývat.

Hrad Blansko

Hrad Blansko

Komentovaná prohlídka hradu Blansko.

Opevněné sídliště Prasklice-Křéby

Opevněné sídliště Prasklice-Křéby

Opevněné sídliště ze starší doby bronzové, ležící na místě známého poutního místa Křéby v katastru Prasklic.

Čtyřúhelníkový valový areál u Mšeckých Žehrovic

Čtyřúhelníkový valový areál u Mšeckých Žehrovic

Komentovaná prohlídka valového areálu.

Hradisko u Mušova

Hradisko u Mušova

Procházkou po naučné stezce s doprovodným výkladem archeologa vystoupáme do centrální části římské vojenské pevnosti Hradisko u Mušova.

Hradiště Brno-Obřany

Hradiště Brno-Obřany

Procházka po významném hradišti z mladší a pozdní doby bronzové s dochovanými relikty opevnění s doprovodným výkladem.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB