Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Hrad Helfštýn

Hrad Helfštýn

Prohlídka hradu i předhradí s doprovodným komentářem. Součástí je také prohlídka expozice "Archeologie na hradě Helfštýn".

Mohylové pohřebiště Čelákovy

Mohylové pohřebiště Čelákovy

Účastnící budou seznámeni nejen s historií zde proběhlých archeologických výzkumů, ale i s možnostmi moderních metod při průzkumu mohylníků.

Archeologická procházka v okolí Hradiska u Velkých Opatovic

Archeologická procházka v okolí Hradiska u Velkých Opatovic

Archeologická procházka okolím hradiska z doby bronzové u Velkých Opatovic s doprovodným výkladem archeologa.

Hrad Melice

Hrad Melice

Prohlídka pozůstatků jednoho z nejkrásnějších hradů Koruny České ze 14. století s doprovodným výkladem.

Velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavi

Velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavi

Prohlídka velkomoravského hradiska i expozice na zámečku Pohansko s doprovodným komentářem.

Olomouc – archeologie středověkého předměstí

Olomouc – archeologie středověkého předměstí

Procházka po středověkém předměstí Olomouce zvaném Bělidla, které se dnes nalézá kolem Sokolské ulice.

Hrad Zbiroh a Kalich českobratrský

Hrad Zbiroh a Kalich českobratrský

Exkurze z cyklu komentovaných prohlídek Za pískovcovým fenoménem Českého ráje bude věnována archeologii, historii a geologii Besedických skal.

České Lhotice

České Lhotice

Komentovaná prohlídka oppida České Lhotice, kde je doposud možné pozorovat rozsáhlé mohutné opevnění tvořené několikanásobnými valy. Po skončení exkurze na oppidu je možné navštívit archeoskanzen „Země Keltů“ v Nasavrkách.

Neolitický rondel: socio-kultovní architektura v Praze-Vinoři

Neolitický rondel: socio-kultovní architektura v Praze-Vinoři

Během komentované prohlídky navštívíte místo výzkumu, kde jsou pozůstatky rondelu stále ještě patrné, a zájemci budou seznámeni se způsoby výzkumu rondelů.

Předmostí u Přerova

Předmostí u Přerova

Komentovaná prohlídka odkryté vrstvy s kostmi zvířat poslední doby ledové v Památníku lovců mamutů a procházka na lokalitu Hradisko.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB