Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Hrad Melice

Hrad Melice

Prohlídka pozůstatků jednoho z nejkrásnějších hradů Koruny České ze 14. století s doprovodným výkladem.

Expozice Pravěk Mohelnicka v doprovodu archeologa

Expozice Pravěk Mohelnicka v doprovodu archeologa

Projděte se pravěkem Mohelnicka za doprovodu archeologa!

Hradiště Prácheň a výzkum kostela sv. Klimenta

Hradiště Prácheň a výzkum kostela sv. Klimenta

Guided tour in English: Iron Age hillfort – oppidum ‘Závist’

Guided tour in English: Iron Age hillfort – oppidum ‘Závist’

Explore one of the most famous archaeological sites in the Czech Republic.

Kotouč – hora bohů a pokladů

Kotouč – hora bohů a pokladů

Prohlídka jeskyně Šipka s nejstaršími doklady kosterních pozůstatků neadrtálců a mystické hory Kotouč s početnými nálezy bronzových pokladů s doprovodným výkladem.

Ostrovský klášter u Davle

Ostrovský klášter u Davle

Benediktinský klášter na ostrově sv. Jiří u Davle.

Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou

Komentovaná archeologická vycházka, během které navštívíte vícero památek v okolí Rabštejna nad Střelou.

Drahanovice

Drahanovice

Prohlídka středověké tvrze Černá věž s expozicí, mohylníku u Lusthózu a hradiště na Dubovém kopci s doprovodným výkladem.

Velkomoravské hradiště Mikulčice

Velkomoravské hradiště Mikulčice

Procházka po akropoli nejvýznamnějšího velkomoravského hradiště s doprovodným komentářem. Součástí prohlídky je také návštěva multimediální expozice nad 2. kostelem i probíhajícího archeologického výzkumu.

Pfaffenschlag

Pfaffenschlag

Komentovaná prohlídka zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB