Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman

Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman

Prohlídka lokality opředené mýty a legendami se silnou cyrilometodějskou tradicí s doprovodným výkladem.

Guided tour in English: Dolní Věstonice – Pavlov

Guided tour in English: Dolní Věstonice – Pavlov

A guided tour of the Pavlov Archeopark exhibition and an individual walk along the archeopath with several information boards at the spots of the most important finds afterwards.

Archeologické muzeum v přírodě – Villa Nova Uhřínov

Archeologické muzeum v přírodě – Villa Nova Uhřínov

Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova je druhou nejstarší pracující institucí tohoto typu u nás. Bylo založeno v roce 1994. Od té doby buduje archeologické experimentální rekonstrukce objektů a provádí experimenty zaměřené především na středověké období.

Hradiště Rmíz u Laškova a mohylník Křemela

Hradiště Rmíz u Laškova a mohylník Křemela

Prohlídka pravěkého hradiště s dosud patrným mohutným opevněním a blízkého mohylového pohřebiště s doprovodným výkladem.

Záhořice – pravěké hradiště Vladař

Záhořice – pravěké hradiště Vladař

Zjistěte, kdo vládl na stolové hoře Vladař na přelomu doby halštatské a laténské, jednom z nejvýznamnějších center v Čechách.

Rychnov nad Kněžnou, kolem kostela Nejsvětější Trojice

Rychnov nad Kněžnou, kolem kostela Nejsvětější Trojice

Seznamte se s výsledky archeologického výzkumu kolem kostela Nejsvětější Trojice.

Modrá u Velehradu

Modrá u Velehradu

Jedna z nejstarších raně středověkých kostelních staveb na našem území je k vidění v podobě základů stavby i hypotetické rekonstrukce v reálné velikosti. V archeoskanzenu „Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví“ lze vidět více než 20 rekonstrukcí staveb z raného středověku i zcela nově otevřenou expozici Klenotnice Velké Moravy.

Ludéřov

Ludéřov

Prohlídka objektu tzv. Švédských šancí, původně interpretovaných jako keltská svatyně a blízkého mohylového pohřebiště s doprovodným výkladem.

Praha – Bohnice, hradiště Zámka

Praha – Bohnice, hradiště Zámka

Hradiště Bohnice se nachází nad pravým břehem Vltavy na severním okraji Prahy, na trojúhelníkovém ostrohu zvaném Zámka, Zámky či Na Zámcích.

Bojiště u Rakovníka z roku 1620

Bojiště u Rakovníka z roku 1620

Bojiště z podzimu roku 1620, kdy se u města Rakovníka střetla císařsko-ligistická a stavovská vojska, která odtud odešla na Bílou horu.

1 3 4 5 6 7 8 9 12

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB