Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Stará Kouřim

Stará Kouřim

Hradiště Stará Kouřim je spojeno s rozsáhlými archeologickými výzkumy, které byly prováděny v poválečné době na konci 40. let a v 50. letech. Je považováno jako sídlo lokálních vládců před ovládnutím celých Čech Přemyslovcem Boleslavem I. Stará Kouřim se řadí mezi největší opevněná centra ve střední Evropě.

Uničov II – archeologické lokality v okolí města

Uničov II – archeologické lokality v okolí města

Procházka po nejbližším okolí středověkého města s doklady osídlení z různých etap pravěku, rané doby dějinné i středověku s doprovodným komentářem.

Nymburk

Nymburk

Cestou na jednotlivé stanoviště se seznámíme s pravěkou a vrcholně středověkou topografií místa.

Hradiště Brno-Obřany

Hradiště Brno-Obřany

Procházka po významném hradišti z mladší a pozdní doby bronzové s dochovanými relikty opevnění s doprovodným výkladem.

Hradisko u Mušova

Hradisko u Mušova

Procházkou po naučné stezce s doprovodným výkladem archeologa vystoupáme do centrální části římské vojenské pevnosti Hradisko u Mušova.

Expozice Pravěk Mohelnicka v doprovodu archeologa

Expozice Pravěk Mohelnicka v doprovodu archeologa

Projděte se pravěkem Mohelnicka za doprovodu archeologa!

Středověké tvrziště Částkov

Středověké tvrziště Částkov

Prohlídka reliktů středověkého tvrziště v poloze Částkov "Na hradě" s doprovodným výkladem.

Kotouč – hora bohů a pokladů

Kotouč – hora bohů a pokladů

Prohlídka jeskyně Šipka s nejstaršími doklady kosterních pozůstatků neadrtálců a mystické hory Kotouč s početnými nálezy bronzových pokladů s doprovodným výkladem.

Výstava Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) na východě Čech

Výstava Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) na východě Čech

Komentované prohlídky k výstavě sezony nazvané „Měnící se svět“. Výstavou provede její autor.

1 3 4 5 6 7 8 9 11

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB