Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Hradiště Vinoř

Hradiště Vinoř

Návštěvníci dostanou příležitost nejen k procházce po krásném místě s atraktivní minulostí, ale i navštívit právě probíhající archeologický výzkum.

Hradiště Dřevíč u Kozojed

Hradiště Dřevíč u Kozojed

Prohlídka hradiště Na Dřevíči - opevněná poloha na náhorní plošině opukového masivu Džbánu, známá archeologická polykulturní lokalita.

Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Archeologie Příhrazských skal I

Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Archeologie Příhrazských skal I

Exkurze za archeologií jedné z přírodně nehodnotnějších a nejatraktivnějších lokalit chráněné krajinné oblasti Český ráj – přírodní rezervace Příhrazské skály.

Brno – Stránská skála

Brno – Stránská skála

Unikátní lokalita s doklady přítomnosti člověka již před více než 600 tisíci lety, na kterou se lidé pravidelně vraceli i v dalších historických obdobích. Projděte se s námi jednou z klíčových lokalit pro sledování těžby surovin k výrobě kamenných nástrojů.

Chrudim, středověké město

Chrudim, středověké město

Komentovaná procházka za doprovodu archeologa představí návštěvníkům dějiny města.

Ludéřov

Ludéřov

Prohlídka objektu tzv. Švédských šancí, původně interpretovaných jako keltská svatyně a blízkého mohylového pohřebiště s doprovodným výkladem.

Vycházka s archeology z Třebeně do Žírovic a Františkových Lázní

Vycházka s archeology z Třebeně do Žírovic a Františkových Lázní

Archeologická vycházka z Třebeně do Žírovic a Františkových Lázní přiblíží návštěvníkům archeologická naleziště v okolí včetně několika pravěkých pohřebišť, ale také tradiční chebské architektury.

„Švédské šance“ u Horních Moštěnic

„Švédské šance“ u Horních Moštěnic

Prohlídka reliktů jedné z redut opevněného tábora švédských vojsk z roku 1643 s doprovodným výkladem archeologa.

Chlum u Mladé Boleslavi – hradiště Švédské šance

Chlum u Mladé Boleslavi – hradiště Švédské šance

Komentovaná prohlídka jednoho z nejmohutnějších hradišť v Pojizeří – Švédské šance, osídleného již od starší doby kamenné.

Mohylník Mohelno

Mohylník Mohelno

Mohylové pohřebiště ze starší doby železné s jedinou dosud zachovalou mohylou jasně patrnou v terénu.

Předchozí
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB