Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení

Údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení

Jedinečná možnost vyzkoušet si pozorování archeologických památek z nebe!

Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Jedno z nejlépe dochovaných mohylových pohřebišť ve středních Čechách.

Expozice loštických pohárů

Expozice loštických pohárů

Komentovaná prohlídka nové expozice Hrnčířství na Lošticku v proměnách času, která bude probíhat formou střídání výkladu archeologa (starší období) a historika (mladší období).

Neolitický rondel: socio-kultovní architektura v Praze-Vinoři

Neolitický rondel: socio-kultovní architektura v Praze-Vinoři

Během komentované prohlídky navštívíte místo výzkumu, kde jsou pozůstatky rondelu stále ještě patrné, a zájemci budou seznámeni se způsoby výzkumu rondelů.

Mohyla Žuráň

Mohyla Žuráň

Setkání na polykulturní lokalitě s doprovodným výkladem.

Mohylník Tabarky

Mohylník Tabarky

Raně středověké mohylové pohřebiště Tabarky s doprovodným komentářem archeologa.

Hradiště Malý Chlum

Hradiště Malý Chlum

Procházkou z Huti sv. Antonie vystoupáme na hradisko z doby bronzové kde si užijeme výhled do krajiny a možná pod dohledem archeologa najdeme i střípky pravěké keramiky.

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Unikátní příležitost vidět archeologický výzkum na dně vypuštěné přehrady! Jen pár dní v roce mají archeologové možnost zkoumat osídlení lovců sobů a koní z doby před 23 tisíci lety a vy můžete být u toho.

Hradiště Butovice

Hradiště Butovice

Hradiště nacházející se v západní části protáhlého ostrohu, který ze severní, západní a jižní strany obtéká Prokopský potok a pod jihovýchodní částí předhradí teče Dalejský potok. Pozůstatky hradiště jsou chráněny jako nemovitá kulturní památka.

Mohylník Mohelno

Mohylník Mohelno

Mohylové pohřebiště ze starší doby železné s jedinou dosud zachovalou mohylou jasně patrnou v terénu.

Předchozí
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB