Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Libkovice u Mostu – Vojenské technické muzeum Lešany

Libkovice u Mostu – Vojenské technické muzeum Lešany

Přednáška s prohlídkou expozice.

Opočno, rybník Broumar

Opočno, rybník Broumar

Výsledky záchranného výzkumu rybníku Broumar, možnosti datování dřevěných struktur.

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Unikátní příležitost vidět archeologický výzkum na dně vypuštěné přehrady! Jen pár dní v roce mají archeologové možnost zkoumat osídlení lovců sobů a koní z doby před 23 tisíci lety a vy můžete být u toho.

Plav, mohylové pohřebiště

Plav, mohylové pohřebiště

Návštěvníci budou při výkladu seznámeni i s výsledky nejnovějšího výzkumu.

Mohyla Žuráň

Mohyla Žuráň

Setkání na polykulturní lokalitě s doprovodným výkladem.

Chlum-Kozlov

Chlum-Kozlov

Navštivte areál sporného vrcholně středověkého hradu.

Hrad Melice

Hrad Melice

Prohlídka pozůstatků jednoho z nejkrásnějších hradů Koruny České ze 14. století s doprovodným výkladem.

Rychnov nad Kněžnou, kolem kostela Nejsvětější Trojice

Rychnov nad Kněžnou, kolem kostela Nejsvětější Trojice

Seznamte se s výsledky archeologického výzkumu kolem kostela Nejsvětější Trojice.

Pravěký sídlištní areál Těšetice-Kyjovice

Pravěký sídlištní areál Těšetice-Kyjovice

Prohlídka archeologické základny v Těšeticích-Kyjovicích i probíhajícího výzkumu s doprovodným komentářem.

Údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení

Údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení

Jedinečná možnost vyzkoušet si pozorování archeologických památek z nebe!

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB