Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Sekanka

Sekanka

Klášterní městečko Sekanka s unikátními doklady kamenného opevnění a nálezy dokládajícími obchod a dálkové kontakty.

Nový hrad u Kunratic

Nový hrad u Kunratic

Prohlídka Nového hradu u Kunratic - zříceniny hradu a pozůstatků vojenského obléhacího tábora v Kunratickém lese.

Jeskyně Býčí skála

Jeskyně Býčí skála

Prohlídka světoznámé jeskyně Býčí skála s doprovodným výkladem seznámí návštěvníky i s výsledky nejnovějších výzkumů. Navíc spatříte rekonstrukci halštatské vesničky přímo na louce před jeskyní!

Slatinky

Slatinky

Projděte se s námi po několika zajímavých archeologických lokalitách na východních svazích Kosíře – uvidíte místo, kde sídlili paleolitičtí lovci, mohylová pohřebiště z období eneolitu, pravěká hradiště i sídliště a pohřebiště lidu popelnicových polí z doby bronzové. To vše s doprovodným výkladem.

Pravěké hradiště Louštín

Pravěké hradiště Louštín

Komentovaná prohlídka pravěkého hradiště Louštín, prudce se svažujícího směrem ke Krušovicím.

Kavčiny, Čertova ruka

Kavčiny, Čertova ruka

Prohlídka zaniklého hradu Kavčiny, cesta po zeleně značené cestě k Čertově ruce a její prohlídka, návrat k hradu Valdštejn.

Roztoky u Prahy: Interaktivní Archeologická expozice

Roztoky u Prahy: Interaktivní Archeologická expozice

Pro návštěvníky je připraveno mnoho zajímavého z období pravěku od původních typů obydlí v měřítku 1:1, přes archeologické nálezy až po rekonstrukce pohřebních celků.

Drahanovice

Drahanovice

Prohlídka středověké tvrze Černá věž s expozicí, mohylníku u Lusthózu a hradiště na Dubovém kopci s doprovodným výkladem.

Hrad Věžka

Hrad Věžka

Archeologická procházka navštíví kromě vlastní zříceniny i místo údajného středověkého přívozu, původně gotický kostel v podhradí a místo tzv. obléhacího tábora, kde v současnosti provádí archeologický výzkum Národní památkový ústav v Plzni.

Hradiště Hřivice (Okrouhlík)

Hradiště Hřivice (Okrouhlík)

Hradiště „Na Šancích“ nacházející se nad obcí Hřivice na vrcholu Okrouhlík. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny hradiště sahající až do pravěku.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB