Velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavi

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
3. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
U informační tabule naučné stezky poblíž archeologické základny.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Petr Dresler
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Velkomoravské hradiště Pohansko u Břeclavi

Pohansko u Břeclavi je jedno z nejvýznamnějších velkomoravských hradišť na našem území. Leží asi 2,5 km od Břeclavi v prostoru lužního lesa na rozloze asi 28 hektarů. Systematické archeologické výzkumy zde již přes 60 let provádí Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.

Nížinná lokalita Pohansko u Břeclavi byla osídlena už od dob pravěku. Jsou zde nalézány doklady lidské přítomnosti z doby mezolitu, neolitu i doby laténské, zásadní význam lokality však leží v soustavném osídlení v období raného středověku. Z časně slovanského a starohradištního období pochází žárové pohřebiště s 55 hroby a neohrazená osada v severní části hradiště. Na počátku 9. století dostává hradisko známou podobu oválného jednoprostorového areálu obehnaného vysokou hradbou, jejíž pozůstatky jsou v terénu znatelné dodnes. V severozápadní části centrálního areálu byl odkryt ohrazený velmožský dvorec o rozloze asi 1 hektaru. Byl obehnán palisádou a uvnitř se nacházel mimo obytnou část s domy na kamenných podezdívkách i velkomoravský kostel s pohřebištěm. Druhý velkomoravský kostel byl objeven v roce 2007 v prostoru severního předhradí. Mimo centrálního ohrazeného areálu bylo osídleno také jižní a severní předhradí a zázemí hradiště.

Vstup do expozice na Zámečku v rámci komentované prohlídky zdarma!

Pohansko u Břeclavi v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00