Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Archeoskanzen pravěku v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Archeoskanzen pravěku v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Návštěvníci mohou spatřit nejen reálné objekty a stavby, ale během Archeologického léta také jejich interiéry a ukázky rozmanitých činností a řemesel doprovázené odborným výkladem. Některé činnosti si mohou pod dohledem také vyzkoušet.

Pravěké hradiště Hrad u Čimelic

Pravěké hradiště Hrad u Čimelic

Hrad u Čimelic je jedním z nejlépe dokumentovaných hradišť doby halštatské v Čechách.

Telč

Telč

Cílem akce je seznámení s výsledky některých archeologických výzkumů, které v historickém jádru města proběhly v minulosti, a jejíchž výsledky jsou dnes širší veřejnosti téměř neznámé. Při exkurzi budou pomocí výkladu a obrazové dokumentace představeny zdejší nejvýznamnější objevy.

Pravěký sídlištní areál Těšetice-Kyjovice

Pravěký sídlištní areál Těšetice-Kyjovice

Prohlídka archeologické základny v Těšeticích-Kyjovicích i probíhajícího výzkumu s doprovodným komentářem.

Manský dům hradu Křivoklát

Manský dům hradu Křivoklát

prohlédněte si manský systém hradu Křivoklát, jehož počátky sahají pravděpodobně do doby Jana Lucemburského.

Za příběhem hradu Děvín a těžbou železných rud

Za příběhem hradu Děvín a těžbou železných rud

Komentovaná multidisciplinární procházka Za příběhem hradu Děvín a těžbou železných rud.

Hrad Varta

Hrad Varta

Komentovaná prohlídka hradu Varta.

Hradiště Levý Hradec

Hradiště Levý Hradec

Během prohlídky projdete takřka celou raně středověkou sídelní aglomeraci s výkladem, kolébku rodu Přemyslovců a místo stavby prvního známého křesťanského kostela v Čechách.

Keltské oppidum Staré Hradisko

Keltské oppidum Staré Hradisko

Prohlídka nejvýznamnějšího moravského keltského oppida s doprovodným výkladem.

Čtyřúhelníkový valový areál u Mšeckých Žehrovic

Čtyřúhelníkový valový areál u Mšeckých Žehrovic

Komentovaná prohlídka valového areálu a výstavy Keltové ve středu Boiohaema, která je zaměřena na duchovní život Keltů.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB