Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Bojiště u Rakovníka z roku 1620

Bojiště u Rakovníka z roku 1620

Bojiště z podzimu roku 1620, kdy se u města Rakovníka střetla císařsko-ligistická a stavovská vojska, která odtud odešla na Bílou horu.

Vycházka za temnou minulostí pražské Letné

Vycházka za temnou minulostí pražské Letné

V rámci prohlídky bude představena topografie tábora, jeho téměř nepatrné pozůstatky v dnešním parku, ale i pozoruhodné nálezy, které byly v rámci výzkumu vyzdviženy.

Keltské oppidum Staré Hradisko

Keltské oppidum Staré Hradisko

Prohlídka nejvýznamnějšího moravského keltského oppida s doprovodným výkladem.

Karlův hrádek u Purkarce

Karlův hrádek u Purkarce

Probíhající archeologický výzkum.

Mohylník Tabarky

Mohylník Tabarky

Raně středověké mohylové pohřebiště Tabarky s doprovodným komentářem archeologa.

Nový hrad u Kunratic

Nový hrad u Kunratic

Prohlídka Nového hradu u Kunratic - zříceniny hradu a pozůstatků vojenského obléhacího tábora v Kunratickém lese.

Hradiště nad Závistí

Hradiště nad Závistí

Prozkoumejte jednu z nejznámějších archeologických památek na území České republiky.

Jeskyně Býčí skála

Jeskyně Býčí skála

Prohlídka světoznámé jeskyně Býčí skála s doprovodným výkladem seznámí návštěvníky i s výsledky nejnovějších výzkumů. Navíc spatříte rekonstrukci halštatské vesničky přímo na louce před jeskyní!

Hrady Šaumburk a Nový Šaumburk

Hrady Šaumburk a Nový Šaumburk

Prohlídka hradní zříceniny Nový Šaumburk s doprovodným výkladem.

Hradec Králové, historické jádro středověkého města

Hradec Králové, historické jádro středověkého města

Prohlídka se zaměří především na „husitské“ období v širším rámci 14. – 16. století.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB