Akce pro veřejnost

Archeologické léto 2024

Archeologické léto 2024

I letos se můžete těšit na Archeologické léto! V pořadí již pátý ročník bude probíhat od června do září a svá místa si můžete rezervovat od 5. 6. 2024!

Nejbližší akce

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Unikátní příležitost vidět archeologický výzkum na dně vypuštěné přehrady! Jen pár dní v roce mají archeologové možnost zkoumat osídlení lovců sobů a koní z doby před 23 tisíci lety a vy můžete být u toho.

Hradiště Butovice

Hradiště Butovice

Hradiště nacházející se v západní části protáhlého ostrohu, který ze severní, západní a jižní strany obtéká Prokopský potok a pod jihovýchodní částí předhradí teče Dalejský potok. Pozůstatky hradiště jsou chráněny jako nemovitá kulturní památka.

Mohylník Mohelno

Mohylník Mohelno

Mohylové pohřebiště ze starší doby železné s jedinou dosud zachovalou mohylou jasně patrnou v terénu.

Mohelno – komentovaná prohlídka expozice

Mohelno – komentovaná prohlídka expozice

Komentovaná prohlídka expozice s nálezy z Mohelna a okolí, která doplní komentované prohlídky na lokalitách Mohelno-Plevovce a mohylník Mohelno.

Nový hrad u Kunratic

Nový hrad u Kunratic

Prohlídka Nového hradu u Kunratic - zříceniny hradu a pozůstatků vojenského obléhacího tábora v Kunratickém lese.

Hradčany – proměny vojenského letiště v Ralsku

Hradčany – proměny vojenského letiště v Ralsku

Hradiště nad Závistí

Hradiště nad Závistí

Prozkoumejte jednu z nejznámějších archeologických památek na území České republiky.

Dolní Věstonice – Pavlov

Dolní Věstonice – Pavlov

Prohlídka expozice Archeoparku Pavlov s doprovodným výkladem a individuální procházka po archeostezce s několika zastávkami na místech nejvýznamnějších nálezů.

Landek

Landek

Prohlídka reliktů raně a vrcholně středověkého hradu na návrší Landek s doprovodným výkladem.