Akce pro veřejnost

Archeologické léto 2024

Archeologické léto 2024

I letos se můžete těšit na Archeologické léto! V pořadí již pátý ročník bude probíhat od června do září a svá místa si můžete rezervovat od 5. 6. 2024!

Nejbližší akce

Údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení

Údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení

Jedinečná možnost vyzkoušet si pozorování archeologických památek z nebe!

Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Jedno z nejlépe dochovaných mohylových pohřebišť ve středních Čechách.

Expozice loštických pohárů

Expozice loštických pohárů

Komentovaná prohlídka nové expozice Hrnčířství na Lošticku v proměnách času, která bude probíhat formou střídání výkladu archeologa (starší období) a historika (mladší období).

Neolitický rondel: socio-kultovní architektura v Praze-Vinoři

Neolitický rondel: socio-kultovní architektura v Praze-Vinoři

Během komentované prohlídky navštívíte místo výzkumu, kde jsou pozůstatky rondelu stále ještě patrné, a zájemci budou seznámeni se způsoby výzkumu rondelů.

Mohyla Žuráň

Mohyla Žuráň

Setkání na polykulturní lokalitě s doprovodným výkladem.

Mohylník Tabarky

Mohylník Tabarky

Raně středověké mohylové pohřebiště Tabarky s doprovodným komentářem archeologa.

Hradiště Malý Chlum

Hradiště Malý Chlum

Procházkou z Huti sv. Antonie vystoupáme na hradisko z doby bronzové kde si užijeme výhled do krajiny a možná pod dohledem archeologa najdeme i střípky pravěké keramiky.

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Unikátní příležitost vidět archeologický výzkum na dně vypuštěné přehrady! Jen pár dní v roce mají archeologové možnost zkoumat osídlení lovců sobů a koní z doby před 23 tisíci lety a vy můžete být u toho.

Hradiště Butovice

Hradiště Butovice

Hradiště nacházející se v západní části protáhlého ostrohu, který ze severní, západní a jižní strany obtéká Prokopský potok a pod jihovýchodní částí předhradí teče Dalejský potok. Pozůstatky hradiště jsou chráněny jako nemovitá kulturní památka.