Akce pro veřejnost

Archeologické léto 2023

Archeologické léto 2023

Akademie věd České Republiky

Akademie věd České Republiky

Nejbližší akce

Hradiště Vinoř

Hradiště Vinoř

Návštěvníci dostanou příležitost nejen k procházce po krásném místě s atraktivní minulostí, ale i navštívit právě probíhající archeologický výzkum.

Hradiště Dřevíč u Kozojed

Hradiště Dřevíč u Kozojed

Prohlídka hradiště Na Dřevíči - opevněná poloha na náhorní plošině opukového masivu Džbánu, známá archeologická polykulturní lokalita.

Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Archeologie Příhrazských skal I

Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Archeologie Příhrazských skal I

Exkurze za archeologií jedné z přírodně nehodnotnějších a nejatraktivnějších lokalit chráněné krajinné oblasti Český ráj – přírodní rezervace Příhrazské skály.

Brno – Stránská skála

Brno – Stránská skála

Unikátní lokalita s doklady přítomnosti člověka již před více než 600 tisíci lety, na kterou se lidé pravidelně vraceli i v dalších historických obdobích. Projděte se s námi jednou z klíčových lokalit pro sledování těžby surovin k výrobě kamenných nástrojů.

Chrudim, středověké město

Chrudim, středověké město

Komentovaná procházka za doprovodu archeologa představí návštěvníkům dějiny města.

Ludéřov

Ludéřov

Prohlídka objektu tzv. Švédských šancí, původně interpretovaných jako keltská svatyně a blízkého mohylového pohřebiště s doprovodným výkladem.

Vycházka s archeology z Třebeně do Žírovic a Františkových Lázní

Vycházka s archeology z Třebeně do Žírovic a Františkových Lázní

Archeologická vycházka z Třebeně do Žírovic a Františkových Lázní přiblíží návštěvníkům archeologická naleziště v okolí včetně několika pravěkých pohřebišť, ale také tradiční chebské architektury.

„Švédské šance“ u Horních Moštěnic

„Švédské šance“ u Horních Moštěnic

Prohlídka reliktů jedné z redut opevněného tábora švédských vojsk z roku 1643 s doprovodným výkladem archeologa.

Chlum u Mladé Boleslavi – hradiště Švédské šance

Chlum u Mladé Boleslavi – hradiště Švédské šance

Komentovaná prohlídka jednoho z nejmohutnějších hradišť v Pojizeří – Švédské šance, osídleného již od starší doby kamenné.