Akce pro veřejnost

Archeologické léto 2024

Archeologické léto 2024

I letos se můžete těšit na Archeologické léto! V pořadí již pátý ročník bude probíhat od července do září a svá místa si můžete rezervovat od 5. 6. 2024!

Nejbližší akce

Expozice loštických pohárů

Expozice loštických pohárů

Komentovaná prohlídka nové expozice Hrnčířství na Lošticku v proměnách času, která bude probíhat formou střídání výkladu archeologa (starší období) a historika (mladší období).

Mohyla Žuráň

Mohyla Žuráň

Setkání na polykulturní lokalitě s doprovodným výkladem.

Mohylník Tabarky

Mohylník Tabarky

Raně středověké mohylové pohřebiště Tabarky s doprovodným komentářem archeologa.

Hradiště Malý Chlum

Hradiště Malý Chlum

Procházkou z Huti sv. Antonie vystoupáme na hradisko z doby bronzové kde si užijeme výhled do krajiny a možná pod dohledem archeologa najdeme i střípky pravěké keramiky.

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Unikátní příležitost vidět archeologický výzkum na dně vypuštěné přehrady! Jen pár dní v roce mají archeologové možnost zkoumat osídlení lovců sobů a koní z doby před 23 tisíci lety a vy můžete být u toho.

Mohylník Mohelno

Mohylník Mohelno

Mohylové pohřebiště ze starší doby železné s jedinou dosud zachovalou mohylou jasně patrnou v terénu.

Nový hrad u Kunratic

Nový hrad u Kunratic

Prohlídka Nového hradu u Kunratic - zříceniny hradu a pozůstatků vojenského obléhacího tábora v Kunratickém lese.

Dolní Věstonice – Pavlov

Dolní Věstonice – Pavlov

Prohlídka expozice Archeoparku Pavlov s doprovodným výkladem a individuální procházka po archeostezce s několika zastávkami na místech nejvýznamnějších nálezů.

Archeologický výzkum Polešovice

Archeologický výzkum Polešovice

Jedinečná příležitost podívat se na probíhající archeologický výzkum polykulturní lokality v pískovně v Polešovicích.