Akce pro veřejnost

Archeologické léto 2024

Archeologické léto 2024

I letos se můžete těšit na Archeologické léto! V pořadí již pátý ročník bude probíhat od června do září a svá místa si můžete rezervovat od 5. 6. 2024!

Nejbližší akce

Expozice Pravěk Mohelnicka v doprovodu archeologa

Expozice Pravěk Mohelnicka v doprovodu archeologa

Projděte se pravěkem Mohelnicka za doprovodu archeologa!

Hradiště Rovina u Domoušic

Hradiště Rovina u Domoušic

Při komentované prohlídce se mimo jiné dozvíte, jakou funkci mohlo toto pravěké hradiště plnit.

Zlatý kopec u Přezletic

Zlatý kopec u Přezletic

Prohlédněte si útočiště dávných lovců starého paleolitu.

Landek

Landek

Prohlídka reliktů raně a vrcholně středověkého hradu na návrší Landek s doprovodným výkladem.

Mušov – Brána do Římské říše a římská loď

Mušov – Brána do Římské říše a římská loď

Prohlídka expozice Návštěvnického centra Mušov - Brána do Římské říše, kterou provede jeden z autorů archeologické náplně výstavy. Poté se přesuneme k cca 800 m vzdálené replice římské veslice Danuvina Alacris.

Hradiště Šumárník

Hradiště Šumárník

Hradisko ze starší a střední doby bronzové s dosud patrnými mohutnými valy na vrchu Šumárník u Kněždubu.

Velkomoravské hradiště Mikulčice

Velkomoravské hradiště Mikulčice

Procházka po akropoli nejvýznamnějšího velkomoravského hradiště s doprovodným komentářem. Součástí prohlídky je také návštěva multimediální expozice nad 2. kostelem i probíhajícího archeologického výzkumu.

Hradiště Brno-Obřany

Hradiště Brno-Obřany

Procházka po významném hradišti z mladší a pozdní doby bronzové s dochovanými relikty opevnění s doprovodným výkladem.

Kouřim u svatého Jiří

Kouřim u svatého Jiří

Návštěvníci se budou moct seznámit s teoriemi, proč ve středověku došlo k dvojímu přesunu Kouřimi.