Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Hradiště Bílina

Hradiště Bílina

Prohlédněte si mohutnou až 8 m vysokou destrukci hradby.

Hradiště Hostýn

Hradiště Hostýn

Procházka po významném mariánském poutním místě očima archeologa - podíváme se na dosud patrné relikty mohutného opevnění z doby bronzové a dozvíme se, zda zde zanechali své stopy také keltové.

Hrad Žampach

Hrad Žampach

Prohlídka bude zahájena v zámecké kapli krátkou prezentací situací odkrytých při archeologickém výzkumu, které byly po ukončení výzkumu zasypané a dnes již nejsou viditelné. Poté bude možné prohlédnout si výběr z archeologických nálezů a několik objevených architektonických článků v lapidáriu v areálu Centra. Na závěr se půjdeme podívat na zříceninu hradu.

Vrak galéry ze 17. století u ostrova Rhodos v Egejském moři

Vrak galéry ze 17. století u ostrova Rhodos v Egejském moři

Přednáška s prezentací

Mušov – Brána do Římské říše

Mušov – Brána do Římské říše

Prohlídka expozice Návštěvnického centra Mušov - Brána do Římské říše, kterou provede jeden z autorů archeologické náplně výstavy.

Hradiště Malý Chlum

Hradiště Malý Chlum

Procházkou z Huti sv. Antonie vystoupáme na hradisko z doby bronzové kde si užijeme výhled do krajiny z rozhledny a možná pod dohledem archeologa najdeme i střípky pravěké keramiky.

Andělská Hora zřícenina hradu Engelsburg

Andělská Hora zřícenina hradu Engelsburg

Udolím Libochovky

Udolím Libochovky

Archeologická vycházka vás provede řadou zajímavých lokalit v údolí potoka Libochovka.

Archeopark Chotěbuz-Podobora

Archeopark Chotěbuz-Podobora

Prohlídka archeoparku na významném pravěkém a raně středověkém hradišti s doprovodným výkladem.

Výstava Jan Žižka – husité ve východních Čechách

Výstava Jan Žižka – husité ve východních Čechách

Komentovaná prohlídka k výstavě sezony nazvané „ Jan Žižka - husité ve východních Čechách “. Výstavou provedou její autoři.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB