Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Klokočské skály

Klokočské skály

Jedná se z archeologického hlediska veřejnosti méně známou skupinu archeologických lokalit v Českém ráji. Skalní dutiny: Postojna, Jislova jeskyně, jeskyně Velbloud, oblast Pánvička.

Hrad Helfštýn

Hrad Helfštýn

Prohlídka hradu i předhradí s doprovodným komentářem. Součástí je také prohlídka expozice "Archeologie na hradě Helfštýn".

Počátky Opavy

Počátky Opavy

Komentovaná procházka centrem města s informacemi o nálezech spojených se vznikem Opavy (1. polovina 13. stol.), zakončena prohlídkou výstavy Počátky Opavy v Obecním domě.

Kotouč – hora bohů a pokladů

Kotouč – hora bohů a pokladů

Prohlídka jeskyně Šipka s nejstaršími doklady kosterních pozůstatků neadrtálců a mystické hory Kotouč s početnými nálezy bronzových pokladů s doprovodným výkladem.

Ostrovský klášter u Davle

Ostrovský klášter u Davle

Benediktinský klášter na ostrově sv. Jiří u Davle.

Zaniklá středověká ves Bystřec

Zaniklá středověká ves Bystřec

Prohlídka jedné z mála kompletně prozkoumaných zaniklých středověkých vsí v České republice za doprovodu archeologa.

Hrad Varta

Hrad Varta

Komentovaná prohlídka hradu Varta.

Hradiště Doudleby

Hradiště Doudleby

Hradiště v Doudlebech se nachází v zastavěné obci, přesto je zde dochováno několik jasných reliktů raně středověkého opevnění.

Hradiště Rmíz u Laškova a mohylník Křemela

Hradiště Rmíz u Laškova a mohylník Křemela

Prohlídka pravěkého hradiště s dosud patrným mohutným opevněním a blízkého mohylového pohřebiště s doprovodným výkladem.

Nymburk

Nymburk

Cestou na jednotlivé stanoviště se seznámíme s pravěkou a vrcholně středověkou topografií místa.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB