Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Slatinky

Slatinky

Projděte se s námi po několika zajímavých archeologických lokalitách na východních svazích Kosíře – uvidíte místo, kde sídlili paleolitičtí lovci, mohylová pohřebiště z období eneolitu, pravěká hradiště i sídliště a pohřebiště lidu popelnicových polí z doby bronzové. To vše s doprovodným výkladem.

Zaniklá středověká ves Bystřec

Zaniklá středověká ves Bystřec

Prohlídka jedné z mála kompletně prozkoumaných zaniklých středověkých vsí v České republice za doprovodu archeologa.

Alojzov – paleolitická stanice a mohylníky

Alojzov – paleolitická stanice a mohylníky

Procházka po několika archeologických lokalitách v okolí obce Alojzov- paleolitická stanice v trati Golštýn, úvozové cesty a dvě mohylová pohřebiště z období eneolitu.

Zaniklé hornické město Lauterbach Stadt / Čistá

Zaniklé hornické město Lauterbach Stadt / Čistá

Památky středověké hornické krajiny vrcholových partií Slavkovského lesa. Okolí zaniklého města Lauterbach (Čistá) patřilo k centrům zdejšího hornictví. Jako jediné násilně zcela zaniklo po nuceném vysídlení svých obyvatel v letech 1946-48.

Hrad Rokštejn

Hrad Rokštejn

Prohlídka hradní zříceniny Rokštejn s doprovodným výkladem.

Hrad Věžka

Hrad Věžka

Archeologická procházka navštíví kromě vlastní zříceniny i místo údajného středověkého přívozu, původně gotický kostel v podhradí a místo tzv. obléhacího tábora, kde v současnosti provádí archeologický výzkum Národní památkový ústav v Plzni.

Hradec Králové, historické jádro středověkého města

Hradec Králové, historické jádro středověkého města

Prohlídka se zaměří především na „husitské“ období v širším rámci 14. – 16. století.

Lítožnice

Lítožnice

V souvislosti s revitalizací území Lítožnických rybníků a koryta Říčanského potoka pod jejich hrází probíhal od roku 2016 postupný záchranný archeologický výzkum vázaný na průběh zemních prací. Komentovaná prohlídka seznámí účastníky s jeho výsledky a k vidění vybrané nálezy z archeologického výzkumu a dokumentace.

Otaslavice – středověký hrad a pravěká hradiště

Otaslavice – středověký hrad a pravěká hradiště

Prohlídka několika archeologických lokalit v Otaslavicích a nejbližším okolí z několika historických období, ale zaměříme se na Dolní a Horní hrad z období středověku a pravěké hradiště Obrova noha s výraznou fortifikací.

Vrch Kbíl, kat. Švejcarova Lhota

Vrch Kbíl, kat. Švejcarova Lhota

Archeologická vycházka - domnělý dolmen a počátky archeologie regionu, výhledy do krajiny z rozhledny s archeologickým komentářem, ženijní úkryt. Zájemci mohou též navštívit nedaleké hradiště u Libětic.

1 4 5 6 7 8 9 10 12

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB