Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Libice nad Cidlinou

Libice nad Cidlinou

Hradiště na soutoku Labe a Cidliny je jedním z významných míst českých raně středověkých dějin.

Uničov I – archeologie středověkého města

Uničov I – archeologie středověkého města

Prohlídka středověkých památek jednoho z našich nejstarších měst provede návštěvníky místy, kde probíhaly archeologické výzkumy.

Hrad Roupov

Hrad Roupov

Akce bude zaměřena na prohlídku hradní zříceniny Roupova s doprovodným výkladem.

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Unikátní příležitost vidět archeologický výzkum na dně vypuštěné přehrady! Jen pár dní v roce mají archeologové možnost zkoumat osídlení lovců sobů a koní z doby před 23 tisíci lety a vy můžete být u toho.

Hrad Freudenštejn

Hrad Freudenštejn

Procházka po pozůstatcích jednoho z nejstarších slezských hradů s doprovodným výkladem.

Mohyla Žuráň

Mohyla Žuráň

Setkání na polykulturní lokalitě s doprovodným výkladem.

Hrad Velešín

Hrad Velešín

Komentovaná prohlídka zříceniny hradu Velešín

Landek

Landek

Prohlídka reliktů raně a vrcholně středověkého hradu na návrší Landek s doprovodným výkladem.

Archeopark Všestary

Archeopark Všestary

Archeopark pravěku Všestary je unikátní svým zaměřením a je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v České republice. Je určen pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, školní exkurze, turisty i zájemce o archeologii. Cílem je návštěvníky seznámit s životem v pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie.

Hradiště nad Závistí

Hradiště nad Závistí

Prozkoumejte jednu z nejznámějších archeologických památek na území České republiky.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB