Zámek Brtnice

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
3. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Zámek Brtnice - na mostě před hlavní branou.
Parkování na náměstí, případně před zámeckým parkem.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jana Mazáčková
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Zámek Brtnice

Brtnice vzniká jako zeměpanské sídlo patrně na přelomu 12./13. století a první písemná zmínka pochází z roku 1236. Nepřímá zmínka však již o desetiletí dříve. Brtnice má jméno jako stejnojmenná zlatonosná řeka, na jejímž ostrohu stojí současný areál zámku. Zámek měl patrně již opevněného předchůdce v tomto místě i ve 13. století.  Hrad v Brtnici se sice připomíná až roku 1436 ve stížném listu Jihlavských moravskému markraběti Albrechtu Rakouskému, ale archeologické doklady svědčí o delší kontinuitě využívání ostrohu. Jihlavští si stěžují na porušování zemského míru Zdeňkem z Valdštejna, kterému patřila Brtnice i nedaleký hrad Rokštejn, že brtnický hrad přestavuje. Valdštejni se majiteli hradu stávají patrně již roku 1387, kdy jim zeměpanské zboží dává moravský markrabě, ale jejich sídlem se stal od roku 1399 výstavnější Rokštejn. Zdeňkovo počínání proti zemskému míru pokračovalo, přestavba uváděná v roce 1436 má dendrochronologickou oporu v dřevěných prvcích stromů poražených roku 1438. Další velké přestavby následovaly po přenesení centrálního sídla valdštejnského panství na Brtnici v průběhu poslední třetiny 15. století a renesančních přestaveb v 16. a na počátku 17. století. Na základě nových archeologických a stavebně historických průzkumů můžeme představit fragment kamenného hradu ze 14. století a jeho poměrně složitý stavební vývoj k velké valdštejnské renesanční přestavbě ukončené v roce 1561 dominující III. zámeckému nádvoří.

Valdštejnská vláda nad Brtnicí skončila zatčením posledního mužského majitele rodu Zdeňka z Valdštejna (1582-1623) v Jihlavě v roce 1621 a uvězněním na špilberském hradě. Zdeněk zde ve věku 41 let zamřel. Roku 1623 bylo panství zkonfiskováno a následujícího roku panství Brtnice přešlo na italský rod Collaltů, kterým zámek patřil až do roku 1948. Jejich éra zahrnuje barokní a převážně klasicistní úpravy zámeckého areálu. Collaltové byli v době českého stavovského povstání a následujících bojů na císařské straně a poměrně výrazně rekatolizovali původní kališnické a luteránské panství.

Více o zámku Brtnice

Organizátor akce

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00