Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Jedno z nejlépe dochovaných mohylových pohřebišť ve středních Čechách.

Přírodní rezervace Krašov

Přírodní rezervace Krašov

Komentovaná prohlídka přírodní rezervace Krašov z archeologického hlediska.

Hrad Velešov

Hrad Velešov

Hrad Velešov je písemnými prameny zcela opomíjen, tím spíš je spojován s různými pověstmi, nejčastěji je označován jako sídlo templářů.

Štěpánovská hora v Českém středohoří

Štěpánovská hora v Českém středohoří

Navštivte hradiště Štěpánovská hora, místo zajímavé archeologií a přírodními vědami.

Pfaffenschlag

Pfaffenschlag

Komentovaná prohlídka zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag.

Jeskyně Pekárna – prohlídka pro rodiny s dětmi

Jeskyně Pekárna – prohlídka pro rodiny s dětmi

Procházka k jeskyni Pekárna určená pro rodiny s dětmi s doprovodným komentářem.

Zlatý kopec u Přezletic

Zlatý kopec u Přezletic

Prohlédněte si útočiště dávných lovců starého paleolitu.

Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman

Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman

Prohlídka lokality opředené mýty a legendami se silnou cyrilometodějskou tradicí s doprovodným výkladem.

Archeologie Příhrazských skal II: výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna

Archeologie Příhrazských skal II: výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna

V další exkurzi z úspěšného cyklu Za pískovcovým fenoménem Českého ráje tentokrát zamíříme do skalní oblasti Drábských světniček, která patří k turisticky nejatraktivnějším částem CHKO Český ráj.

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB