České Lhotice

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
U restaurace Pod Lipou
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Tereza Jošková
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce České Lhotice

Nad řekou Chrudimkou, na samém úpatí Železných hor se nachází jediné východočeské oppidum České Lhotice s celkovou rozlohou cca 31 ha. Přestože velká část plochy byla již od středověku opakovaně zemědělsky využívána, doposud výrazný terénní reliéf oppida přitahoval zájem badatelů od poloviny 19. století. Systematické výzkumy ovšem probíhaly až v 70. a 80. letech 20. století a lokalita je dnes archeologickou památkovou rezervací. Doposud je však možné pozorovat rozsáhlé mohutné opevnění tvořené několikanásobnými valy (a již ne-tak zřetelnými příkopy).
Oppida představují výrazný evropský fenomén závěru doby laténské. Mimo jiné byla společenskými a ekonomickými centry, výhodou byly i blízké výchozy nerostných surovin a dostatečný rozhled po krajině. České Lhotice, nacházející se na spojnici mezi Moravou a Čechami, tvořily důležitý komunikační uzel. Těsnější vazba byla patrně udržována především s moravským oppidem Staré Hradisko. Podobně jako je tomu u jiných oppid, i zde se předpokládá čilý obchodní ruch a specializovaná výroba (např. doklady metalurgických aktivit; přítomnost importů atd.). Přestože, v porovnání s některými jinými oppidy, je jeho nálezový fond prozatím skromnější, pochází z něj artefakty místní i vzdálenější provenience. Tento stav se navíc v posledních letech na základě badatelských prospekcí s pomocí detektorů kovů mění a nálezů přibývá.
České Lhotice svým dosud zachovalým opevněným a výrazným Geniem loci přitahují i dnes. Mimo jiné se staly impulzem ke zbudování archeoskanzenu v obci Nasavrky nacházející se pod hradištěm, který si klade za cíl přiblížit život na dávném oppidu i dnes.

Organizátoři akce

Východočeské muzeum a Zámek Pardubice
Východočeské muzeum a Zámek Pardubice

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00