Zobrazit výsledky

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00

Kalendář akcí archeologického léta

Soutěžte s archeologickým létem

Vydejte se s námi po stopách předků, sbírejte
samolepky a získejte zajímavé ceny.

Filtrovat
Terénní archeologický výzkum v trase I/36 Sezemice obchvat

Terénní archeologický výzkum v trase I/36 Sezemice obchvat

Zájemcům bude představen průběh záchranného archeologického výzkumu v trase nové komunikace. Budou seznámeni s historií lokality, současným stavem výzkumu a zajímavými nálezy.

Dolní Věstonice – Pavlov

Dolní Věstonice – Pavlov

Prohlídka expozice Archeoparku Pavlov s doprovodným výkladem a procházka po archeostezce s několika zastávkami na místech nejvýznamnějších nálezů.

1 8 9 10 11
Další

Mapa lokalit

Kdo jsme

Kdo jsme

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecko-výzkumnou institucí, jejíž hlavním posláním je rozšiřování našich vědomostí o minulých obyvatelích a o podobě území Moravy, českého Slezska a širšího středního Podunají na základě archeologických pramenů. V rámci své činnosti provádí systematické i záchranné terénní výzkumy, archeologické prameny ošetřuje a vědecky zpracovává, vydává odborné a popularizační publikace, a archeologické památky prezentuje veřejnosti.

 

ARUB