Telč

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Křižovatka ulic Palackého a Hradební.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Stanislav Vohryzek
Bezbariérový přístup:
Ano

Archeologické léto: detail akce Telč

Na katastru Telče lze doložit osídlení na přelomu 12./13. století, ze kdy je známo několik jader osídlení – Staré Město, Mokrovce a konečně kostel sv. Ducha, jehož pozdně románská věž z 1. poloviny 13. století představuje nejstarší viditelnou památku ve městě. V okolí kostela probíhaly již od konce 70. let 20. století archeologické výzkumy J. Bláhy a L. Konečného, které zde doložily vrcholně středověké pohřebiště. Tito autoři vyslovili předpoklad o tom, že kostel byl součástí lehce opevněného dvorce, což se později v letech 1999 a 2006, 2011 podařilo doložit při výzkumech D.  Zimoly a M. Vokáče, kteří prozkoumali na několika místech příkop patřící k tomuto dvorci. Konečně v letech 2018-2019 tu v domě Palackého 26 probíhalo zkoumání studny. Toto místo bude prvním zastavením exkurze. Dalším zastavením bude horní část Náměstí Zachariáše z Hradce, kde je R. Procházka objevil zbytky několika dřevohlinitých domů z konce 13. století, které představují počátky formování vrcholně středověkého města. Po prezentaci objevu hradby v ulici na Můstku se bude pokračovat podél severní strany náměstí, kde bude zastavení před domem čp. 48 s doklady hrnčířského řemesla a před domem čp. 54 bude prezentován objev staré komunikace při rekonstrukci náměstí. Dalším bodem zastavení bude prostor SZ Telč, kde budou prezentovány výsledky výzkumu tohoto objektu v prostoru zahrady, malého dvorku, hlavního nádvoří a hospodářského dvora, které přinesly nové údaje o podobě zdejšího středověkého hradu. Posledním bodem vycházky bude radnice na Náměstí Zachariáše z Hradce čp. 11, kde budou předneseny informace o výzkumu při rekonstrukci tohoto objektu a navštívena zdejší archeologická expozice s nálezy z prezentovaných lokalit.

Organizátoři akce

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00