Opevněné sídliště Prasklice-Křéby

1. termín
 Obsazeno
2. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Informační tabule u bývalého vlakového nádraží
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Petra Hnilová, Pavlína Daňhelová
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Opevněné sídliště Prasklice-Křéby

Křéby jsou výraznou terénní dominantou nacházející se na katastru Prasklic. V současnosti je toto území chráněné jako NPP a zároveň se zde nachází známé poutní místo.

Jde také o nejvýznamnější archeologickou lokalitu na katastru, kdy je zde z doby bronzové doloženo opevněné sídliště. Lokalita je známá již přes sto let, kdy tu byly v roce 1921 pod Křéby prozkoumány A. Teličkou hroby náležící únětické kultuře. Terénní konfigurace místa naznala značných změn v době, kdy se zde těžil písek. V této době byla odtěžena také značná část archeologické lokality. S touto činností souvisí také archeologické výzkumy v 50. a 60. letech, kdy bylo prozkoumáno přímo na Křébách K. Ludikovským a J. Ondráčkem několik sídlištních/zásobních jam. V roce 1986 zde byl náhodně objeven depot bronzových hřiven a spirálových nápažníků uložených v hrnci. Díky letecké prospekci byly M. Bálkem objeveny a M. Čižmářem publikovány 2 liniové příkopy obkružující návrší. Ty byly později detailněji zaměřeny pomocí magnetometrie (Archeologické centrum Olomouc), díky které byly zachycena trojice obvodových příkopů a řada kruhových jam uvnitř opevnění. Lokalita je datována nálezy z hrobů, objektů i sběrů do období starobronzové únětické kultury, ale především povrchové sběry nám svědčí i o pohybu lidí ve střední až mladší době bronzové.

Organizátor akce

Muzeum Kroměřížska
Muzeum Kroměřížska

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00