Ludéřov

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
U barokní sýpky v obci Ludéřov
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Pavlína Kalábková
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Ludéřov

Na katastru Ludéřova se nachází hned několik významných archeologických nalezišť. Poprvé se objevily v archeologické literatuře díky nálezu unikátního hrobu kovolitce z pozdní doby kamenné (kultury zvoncovitých pohárů), poté díky nové dataci známého objektu tzv. Švédských šancí do doby laténské a jejich interpretaci jako keltské svatyně (tzv. viereckschanze). Od 90. let 20. století zde pak byly prováděny i řádné archeologické výzkumy, které lokalizovaly místní středověkou tvrz a později objevily i eneolitické mohylové pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů. Výprava bude směřována zejména na Švédské šance, neboť seznámí účastníky s novou (přesněji staronovou) interpretací této lokality podloženou nedávnými archeologickými výzkumy.

Lokalita Ludéřov v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra Historie
Univerzita Palackého v Olomouci – Katedra Historie

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00