Praha – Bohnice, hradiště Zámka

1. termín
(14 volných míst z 30)
2. termín
(11 volných míst z 30)
Místo srazu:
Předhradí hradiště severozápadně od Čimic, modrá turistická trasa. Délka trasy od zastávky MHD Čimice k místu srazu – 2,2 km (cca 40 minut).
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Petr Nový
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Praha – Bohnice, hradiště Zámka

Hradiště Bohnice se nachází nad pravým břehem Vltavy na severním okraji Prahy, na trojúhelníkovém ostrohu zvaném Zámka, Zámky či Na Zámcích. Jeho svahy na severu prudce spadají do Drahanské rokle a na jižní straně do údolí Čimického potoka, na západě se strmě vypíná do výšky asi 60 metrů nad řekou Vltavou a na východě úzkou šíjí přechází do otevřené krajiny. Část ostrožny byla poničena novodobým kamenolomem. Ostroh byl osídlen již v pozdní době kamenné kulturou nálevkovitých pohárů (3800–3400 př. n. l.) a kulturou řivnáčskou (3100–2800 př. n. l.), dále v době bronzové (2300–800 př. n. l.), starší době železné (800–400 př. n. l.) a pak až po delším období v 6. století n. l. nově příchozím slovanským obyvatelstvem. Někdy na přelomu osmého a devátého století byla ostrožna opevněna. Raně středověké bohnické hradiště bylo donedávna popisované jako jednodílné, trojúhelníkového či lichoběžníkového půdorysu, o celkové rozloze 6,5 hektaru. V souvislosti s budoucí výstavbou dálničního obchvatu kolem severního okraje Prahy však byla díky geofyzikálnímu průzkum objevena dosud neznámá opevnění v předpolí ostrožny, která naznačují pravděpodobnou původní podobu hradiště s akropolí a předhradími. Je možné, že osada a posléze hradiště na Zámkách nějak souvisely s rozsáhlým časně slovanským sídelním areálem na protějším břehu Vltavy, na jižním okraji dnešních Roztok u Prahy. Hradiště zaniklo v druhé polovině 9. století, patrně v souvislosti s mocenskými změnami ve středních Čechách spojenými s nástupem vlády Přemyslovců.

Krásná procházka přírodou vyvrcholí výhledem z hradiště na údolí řeky a okolní lokality (zejména raně středověký sídelní areál na břehu řeky včetně areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy se zámkem a expozicemi a hradiště v Klecanech).

Dostupnost MHD, parkování aut je možné u zastávek MHD (přívozu), na místo lze přijet i na kole.

Z hradiště je možné dále pokračovat k přívozu Klecánky a přívozem do Roztok, kde je Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (expozice Archevita, Zámek, Ateliér Zdeňky Braunerové, kavárna a další) nebo vlakové nádraží a autobusová zastávka MHD – délka trasy cca 3,8 km. Další varianta je cesta podél řeky do Podhoří s autobusovou zastávkou MHD nebo přívozem na druhý břeh Vltavy na autobusovou zastávku MHD nebo vlakovou zastávku Praha-Sedlec – délka trasy cca 2 km.

Organizátoři akce

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

 

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00