Třebeň, okr. Cheb: archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště a zaniklý sudetský hřbitov

1. termín
(43 volných míst z 50)
Místo srazu:
Orientačním bodem srazu je torzo mariánského sloupu východně od obce za železničním přejezdem (při cestě z Třebně na Lesinku).
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jan Hasil
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Třebeň, okr. Cheb: archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště a zaniklý sudetský hřbitov

Raně středověké pohřebiště v Třebni bylo objeveno v letech 1930–1931, kdy zde dělníci narušili při výstavbě moderní márnice nezjištěný počet kostrových hrobů. Movitý inventář dodatečně zachránil zakladatel chebské regionální archeologie, Josef Gustav Hiersche. O počtu, úpravě a vzájemných prostorových vztazích hrobů, které byly v rámci pohřebiště prokopány, není možno říci cokoliv určitého, veškerá diskuse o lokalitě tedy může vycházet pouze z hrobového inventáře. Ten zahrnuje nádobku, 21 kusů esovitých záušnic ze stříbrného pásku a dva skleněné korálky.

Na základě těchto nálezů se lze domnívat, že se na návrší východně od Třebně pohřbívalo bezpečně v 9. a možná již v 8. století, Jedná se tak o jedno z nejstarších kostrových středověkých pohřebišť na území ČR, neboť populace sídlící v Čechách hluboko do 9. století své mrtvé spalovaly. Na Chebsku je však situace odlišná, neboť tamní vývoj byl ovlivněn situací v sousedním severovýchodním Bavorsku. Letos v létě se na prostor dnes již zaniklé márnice zaměří archeologové z FF UK, ArÚ a Chebského muzea, a pokusí se ověřit původní rozsah pohřebiště a současný stav dochování hrobů. Pokud se jejich úsilí setká s úspěchem, bude možno připravit rozsáhlejší výzkumný záměr se zapojením odborníků z celé řady přírodovědných oborů, zejm. archeogenetiků.

Letos otevřené sondy se budou nacházet v bezprostředním sousedství moderního hřbitova, který zanikl po roce 1945. I jemu bude v rámci prohlídky věnována pozornost, zejména v souvislosti se zaniklou hřbitovní kaplí.

Organizátor akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Ústav pro archeologii FF UK
Ústav pro archeologii FF UK
Muzeum Cheb
Muzeum Cheb

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00