Archeoskanzen pravěku v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně

1. termín
(28 volných míst z 30)
2. termín
(30 volných míst z 30)
3. termín
(29 volných míst z 30)
4. termín
(30 volných míst z 30)
5. termín
(30 volných míst z 30)
6. termín
(30 volných míst z 30)
7. termín
(30 volných míst z 30)
8. termín
(27 volných míst z 30)
9. termín
(30 volných míst z 30)
10. termín
(27 volných míst z 30)
11. termín
(28 volných míst z 30)
12. termín
(30 volných míst z 30)
Místo srazu:
Areál Archeoskanzenu v blízkosti výběhu vlků a medvědů.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Luboš Chroustovský
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Archeoskanzen pravěku v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Jádro archeoskanzenu sestává z osady starší doby železné (halštatské), kterou tvoří především tři domy (nadzemní sloupový dům a dvě polozemnice), odkryté v západních Čechách. V osadě se dále nachází hrnčířská pec, dvě ohniště (příprava potravy či vypalování keramiky), přístřešek s jílem (příprava keramické hmoty či mazanice). Osadu doprovázejí záhony se starými a tradičními odrůdami rostlin.
Během popularizačních akcí spolku Oživená (pre)historie (ve spolupráci s Katedrou archeologie Západočeské univerzity) ožívá osada rozmanitými činnostmi, úzce spjatými s ročními obdobími, zejména pěstováním a zpracováním plodin, textilní výrobou (předení, tkaní, barvení), či výrobou nejrůznějších nástrojů, nádob či ozdob (od starší doby kamenné až po dobu železnou), příležitostně také hudbou či hrami.
Níže po svahu pracuje metalurgická dílna doby bronzové, v níž se do připravených forem odlévají bronzové artefakty, zejména nástroje, zbraně, součásti oděvu či ozdoby.
Ještě níže po svahu mohou návštěvníci vstoupit do loveckého tábořiště (včetně proutěné chýše), které se v dané poloze s dokonalým přehledem nad údolím řeky Mže (odmyslíme-li si již vzrostlé stromy) mohlo nacházet ve starší či střední době kamenné (paleolit až mezolit). Všechny tři areály jsou propojeny naučnou stezkou prezentující daná období pravěku.
Ačkoliv se pravěká osada nenachází na místě archeologické lokality, prezentuje to, co zpravidla k vidění či zážitku chybí. Namísto kresebných či virtuálních rekonstrukcí mohou návštěvníci (celoročně) spatřit nejen reálné objekty a stavby, ale během archeologického léta také jejich interiéry a ukázky rozmanitých činností a řemesel doprovázené odborným výkladem. Některé činnosti si mohou pod dohledem také vyzkoušet.

Archeoskanzen pravěku se nachází v areálu Zoo a BZ města Plzně, do něhož se návštěvníci dostanou pouze s platnou vstupenkou. Doporučujeme tedy spojit s prohlídkou Zoo a BZ, případně Dinoparku, jehož vstup je k archeoskanzenu ještě blíže. Parkování umožněno na parkovišti u hlavní brány Zoo a BZ města Plzně v ulici Pod Vinicemi, případně u brány Dinoparku v ulici Nad Zoo.

Organizátoři akce

Katedra archeologie filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Katedra archeologie Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Oživená prehistorie
Oživená prehistorie

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00