Archeologie Příhrazských skal II: výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Parkoviště a turistický rozcestník Dneboh – Kavčina
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Petr Jenč
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Za pískovcovým fenoménem Českého ráje II: výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna

V další exkurzi z úspěšného cyklu Za pískovcovým fenoménem Českého ráje tentokrát zamíříme do skalní oblasti Drábských světniček, která patří k turisticky nejatraktivnějším částem CHKO Český ráj.

Pravěké výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna, na jehož okrajových skalních blocích vznikly ve vrcholném středověku opevněná strážní sídla, původně tvořilo jeden celek o rozloze 19 hektarů. Většina obvodu vrcholové plošiny byla v průběhu novověku pozměněna těžbou kamene. Památkově chráněné území patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality Čech.
Poloha byla člověkem využívána již na sklonku loveckého pravěku, souvisleji byla osídlena od sklonku 6. tisíciletí př. n. l. zemědelci mladší doby kamenné, kulturami pozdní doby kamenné, později v době bronzové, kdy byl areál lidem lužické kultury nejspíše poprvé opevněn. Znovu bylo místo osídleno v pozdní době halštatské, v době laténské a následně v raném středověku, s obnovením hradiště přibližně mezi léty 800 a 950. Na východní straně Hrad jsou dochovány pozůstatky fortifikace v podobě 250 metrů dlouhého zemního valu, za zbytky opevnění je považován také krátký příčný val v části Klamorna. Komentovaná prohlídka bude věnována také osídlení a hospodaření na skalách v průběhu novověku, historickým komunikacím v pískovcovém podloží či těžbě kamene.

Účastnický poplatek: dobrovolný.

Organizátoři akce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Muzeum ŠATLAVA
Muzeum ŠATLAVA
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj
Lesy České republiky – OŘ severní Čechy, Lesní správa Ještěd
Lesy České republiky – OŘ severní Čechy, Lesní správa Ještěd
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Dům přírody Českého ráje
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Dům přírody Českého ráje
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00