Dolní Věstonice – Pavlov

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
3. termín
 Proběhlo
4. termín
 Proběhlo
5. termín
 Proběhlo
6. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Před hlavním vstupem do Archeoparku Pavlov - vstup do expozice pro účastníky Archeologického léta zdarma.
Expozice je bezbariérová.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Zuzana Havlická, Martin Novák
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Dolní Věstonice  –Pavlov

Unikátní pozůstatky paleolitických sídlišť se rozkládají na katastrech obcí Dolní Věstonice a Pavlov. První archeologické výzkumy byly provedeny ve 30. letech minulého století a intenzivně pokračují až do dnešních dnů. Sídliště jsou významná doklady obytných objektů a loveckých aktivit (obydlí, ohniště, skládky mamutích kostí), dále projevy duchovního života a stopami výrobních technologií lovců mamutů (rituální pohřby, umění, vypalování hlíny, výroba textilu). Lovecká sídliště se dochovala pod překryvem pleistocenní spraše; archeologové je rozlišují názvy Dolní Věstonice I–III a Pavlov I–IV. Areál Dolní Věstonice I je proslaven nálezem tzv. Věstonické venuše. V areálu Dolní Věstonice II může dnes návštěvník vidět tzv. Kalendář věků (mocný sprašový profil zachycující paleolitické osídlení).
Komentovaná prohlídka bude zahájena v expozici v muzeu Archeopark Pavlov, poté budeme pokračovat archeostezkou na místa nejvýznamnějších nálezů.

Dolní Věstonice v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00