Dolní Věstonice – Pavlov

1. termín
(20 volných míst z 30)
2. termín
(28 volných míst z 30)
3. termín
(20 volných míst z 30)
4. termín
(30 volných míst z 30)
Místo srazu:
Před hlavním vstupem do Archeoparku Pavlov - vstup do expozice pro účastníky Archeologického léta zdarma.
Expozice je bezbariérová.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Soňa Boriová, Dominik Chlachula, Ondřej Herčík
Bezbariérový přístup:
Ano

Archeologické léto: detail prohlídky Dolní Věstonice  –Pavlov

Unikátní pozůstatky paleolitických sídlišť se rozkládají na katastrech obcí Dolní Věstonice a Pavlov. První archeologické výzkumy byly provedeny ve 30. letech minulého století a intenzivně pokračují až do dnešních dnů. Sídliště jsou významná doklady obytných objektů a loveckých aktivit (obydlí, ohniště, skládky mamutích kostí), dále projevy duchovního života a stopami výrobních technologií lovců mamutů (rituální pohřby, umění, vypalování hlíny, výroba textilu). Lovecká sídliště se dochovala pod překryvem pleistocenní spraše; archeologové je rozlišují názvy Dolní Věstonice I–III a Pavlov I–IV. Areál Dolní Věstonice I je proslaven nálezem tzv. Věstonické venuše. V areálu Dolní Věstonice II může dnes návštěvník vidět tzv. Kalendář věků (mocný sprašový profil zachycující paleolitické osídlení).
Komentovaná prohlídka bude zahájena v expozici v muzeu Archeopark Pavlov, poté mohou zájemci pokračovat individuálně archeostezkou na místa nejvýznamnějších nálezů.

Dolní Věstonice v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00