Ostrovský klášter u Davle

1. termín
 Obsazeno
2. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Na náplavce v Davli
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Barbora Machová, Jan Mařík
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Ostrovský klášter u Davle

Benediktinský klášter na ostrově sv. Jiří u Davle byl založen kolem roku 1000 jako druhý mužský klášter v Čechách. První archeologické výzkumy na této lokalitě začaly již na konci 19. století a s drobnými pauzami trvaly pod taktovkami různých institucí až do 80. let 20. století. Klášter se nachází na vltavském ostrově před soutokem Vltavy se Sázavou a byl založen knížetem Boleslavem III. z odkazu svého otce. Lokalita je tvořena jednak samotným klášterním areálem, a dále klášterním městečkem v poloze Hradišťko – Sekanka nad klášterem. Nejstarší kamenná fáze kláštera vznikla v 11. století na místě původního dřevěného provizoria. Dřevěný kostel byl vybudován v místech pozdějšího románského kamenného chrámu a jeho přesnější podobu se nepodařilo zjistit. Již do dřevěného kostela byl pohřben jeden z prvních opatů. Hrob byl pro klášter významný, takže jej respektovala románská bazilika a jižní křídlo ambitu a po celý středověk byl přístupný k uctívání. Po požáru v roce 1137 začala výstavba kamenných budov. Nejprve vznikla trojdílná chórová část baziliky se třemi východními apsidami v jedné rovině, které na východě uzavíraly prostor vlastního chóru a bočních chórových kaplí. Ve druhé etapě bylo k východnímu chóru přistavěno trojlodí a ve třetí etapě vyrostlo západní dvojvěžové průčelí s hlavním vstupním portálem. Klášter je charakteristický svou místní produkcí terakotových dlaždic a obkládacích desek (Sommer 2020, 713–731). Klášter byl roku 1278 vypleněn Branibory, kteří zde zůstali po dobu šesti týdnů. V 80. letech 13. století byl obnoven a další přestavby následovaly za císaře Karla IV.
Zánik klášterního areálu je spojován s husitskými válkami, kdy byl klášter v roce 1420 opět vydrancován a vypálen. Poslední komunita mnichů klášter opustila v první polovině 16. století a jednotlivé stavby využívali již jen poustevníci. Na ostrově sv. Jiří u Davle jsou dnes originální zdiva zasypána a nad terén vyčnívají nové nadezdívky, které mají za úkol prezentovat půdorys kláštera veřejnosti. Na dně řeky Vltavy se pak nacházejí další stavební prvky kláštera.
Návštěvníci budou v rámci lokality seznámeni jak s historií lokality, tak i s výsledky archeologického průzkumu pod vodní hladinou, jehož cílem bylo tyto prvky zdokumentovat.

Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén).

Vozidlo ponechat někde v Davli, na náplavku dorazit pěšky; z místa srazu budou návštěvníci přepraveni přes řeku nafukovacím člunem (max. počet na člun jsou 4 osoby vč. obsluhy).

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00