Mohyla Žuráň

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Přímo na místě – na mohyle. Pouze v případě nepříznivého počasí by prohlídka začala v muzeu – ve Šlapanicích.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Klára Sovová
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Mohyla Žuráň

Polykulturní funerální lokalita rozprostírající se na přirozeném návrší. Zde byly postupně vybudovány hroby různých kultur. Nejstarší mohyla z mladší doby kamenné patřila kultuře se šňůrovou keramikou, později mohyly a hroby z pozdní doby bronzové, které patřily podolské kultuře. Nakonec na tomto místě vyrostla kamenná stavba, překrývající nejen starší mohyly a hroby, ale především dvě královské hrobky z doby stěhování národů. Starší, ukrývající mužský pohřeb z 2. pol. 5 stol. a mladší z 1. pol. 6 stol., patřící urozené ženě. Ač byly obě hrobky vykradené již brzy po svém vzniku, stále zde zůstává řada unikátních artefaktů a nevyřešených otázek.

Mohyla Žuráň a okolí v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00