Hradiště Šumárník

1. termín
(28 volných míst z 30)
2. termín
(28 volných míst z 30)
Místo srazu:
U cesty s chatami, poblíž kóty 369 (48.8686931N, 17.4029244E)
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jaromír Šmerda
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Hradisko Šumárník

Hradisko se nachází v předhůří Bílých Karpat na přechodu kopcovité krajiny a okolní nížiny s ideálním přístupem na území Moravy i sousedního Slovenska. Jeho vybudování je datováno na základě archeologického výzkumu Víta Dohnala v 60. letech minulého století do starší doby bronzové a následně byla tato výhodná poloha využívána i v mladších obdobích. Dlouho bylo hradiště mylně považováno za slovanské nebo dokonce středověké.
Ke správnému časovému zařazení jednotlivých sídlištních fází z různých pravěkých období přispěly výsledky Dohnalova výzkumu sestávajícího postupně od roku 1960 do roku 1964 ze třech liniových řezů opevněním a z plošného odkryvu na východním a jižním okraji vnitřní plochy. Výzkum lokality přinesl zjištění, že jako opevněné hradisko fungoval Šumárník pouze ve starší a částečně i ve střední době bronzové a další kultury používaly výšinnou polohu jako neopevněné sídliště. Naleziště zřejmě hrálo důležitou roli také ve starší době železné, kdy bylo díky výhodné strategické poloze znovu osídleno lidem kalenderberské kultury, běžné spíše na Slovensku. Výšinné sídliště mohlo být jedním z důležitých bodů v blízkosti dálkové stezky, spojující západní a východní sídelní oblasti kultur starší doby železné. Tento názor podporují i nálezy ze dvou nedalekých halštatských pohřebišť, které vykazovaly západní i východní prvky.

Více informací o hradišti v Archeologickém atlase ČR

Organizátor akce

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00