Hradiště Brno-Obřany

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Před zahrádkářskou kolonií, ideální přístup z ulice Hradiska, zde i možnost parkování (jinde omezená). Pěšky z konečné zastávky tramvaje 4 ulicí Hradiska.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
David Parma
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Hradiště Brno-Obřany

Hradisko v Brně-Obřanech je jednou z velmi dobře známých moravských pravěkých památek, a to především díky dlouhodobým výzkumům na konci 19. a v první polovině 20. století. Jednotlivým badatelům především z řad neprofesionálních archeologů se tehdy podařilo shromáždit rozsáhlý soubor nálezů pocházející jak z plochy Hradiska, tak z pohřebiště v jeho předpolí. Ty byly také uceleně publikovány v roce 1961 a postupné upřesňování poznatků vedlo k tomu, že Hradisko se stalo vzorovým příkladem opevnění z pozdní doby bronzové (10. – 8. stol. př. n. l.). Jeho vlastní počátky jsou ovšem ještě o několik staletí dřívější, a zatímco nálezy ze sídliště se nijak neliší od ostatních osad v okolí, z pohřebiště před hlavní bránou pocházejí elitní hroby s bojovnickou výbavou a doklady dálkových kontaktů ukazující na centrální význam místa. Ten je ostatně dán i rozsahem stavby obvodové hradby vymezující prostor o rozloze 20 ha, pro kterou musela být mobilizována pracovní síla z širšího okolí. Prostor Hradiska je volně přístupný jen částečně a při prohlídce brány a zbytků hradby se bude procházet terénem (nezpevněné cesty, louka).

Hradiště Brno-Obřany v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00