„Švédské šance“ u Horních Moštěnic

1. termín
(26 volných míst z 30)
Místo srazu:
U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horních Moštěnicích.
Parkovat je možné u kostela, kulturního domu nebo potravin.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Zdeněk Schenk
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky „Švédské šance“ u Horních Moštěnic

Na střední Moravě se dopad válečných událostí nejvýrazněji promítl v závěru války, kdy zde operovala švédská armáda vedená jednou z nejvýznamnějších postav třicetileté války generálem Lennartem Torstenssonem.

Zvolené místo pro vybudování polního tábora korespondovalo se strategickým uvažováním a odpovídalo požadovaným nárokům vedení švédského vojska. Opevněný tábor umístěný v Horní Moštěnici se rozkládal na obou březích říčky Moštěnky. Jeho podrobný plán s titulem „Abriss des Schwedischen Lägers bey¨ Bröhraw im Aug. Ao. 1643“ zaměřil C. Mazdefeld.

Fortifikovaný areál měl šestiboký půdorys a náspy byly na několika místech zesíleny trojbokými a čtyřbokými sypanými bastiony. Několik nápadných redut situovaných mimo vlastní opevnění tábora na hřebenech výrazných návrší zesilovalo obranu a umožňovalo optickou kontrolu okolní krajiny od Kroměříže směrem k Tovačovu a dále jihozápadního vyústění Moravské brány, kterou vedly důležité zásobovací trasy směřující k Olomouci. Z původně rozsáhlého opevnění polního tábora se v terénu dochovalo pouze torzo jedné z redut čtercového půdorysu, situované v okolí kóty Švédské šance (298,4 m) na katastru obce Horní Moštěnice. Historicky první zmínky o nálezech různých druhů zbraní a výstroje na Švédských šancích u Horní Moštěnice zaznamenal spolu se strohým popisem místa a opevnění historik a topograf Řehoř Wolný: „und grabt wohl auch öfters Lanzen, Sporen, Schwerdte und andere Waffen aus.“ V současnosti dokládají aktivity související s pobytem švédských vojáků v areálu polního tábora z roku 1643 především nálezy olověných projektilů do mušket a pistolí představující relativně běžné ztráty střeliva, které byly získány prostřednictvím preventivního detektorového průzkumu archeologů Muzea Komenského v Přerově a jejich spolupracovníků. Přítomnost lehkého dělostřelectva, které hrálo ve švédském vojsku důležitou roli, potvrzuje nález železného projektilu větší ráže. Zajímavý nález představuje torzo železné furkety, která sloužila k podepření muškety při výstřelu či torzo bronzové ostruhy.

Více o „Švédských šancích“ u Horních Moštěnic

Organizátor akce

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00