Pravěký sídlištní areál Těšetice-Kyjovice

1. termín
(19 volných míst z 25)
2. termín
(23 volných míst z 25)
Místo srazu:
Před archeologickou základnou.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Peter Tóth
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Pravěký sídlištní areál Těšetice-Kyjovice

Těšetice-Kyjovice patří k nejvýznamnějším nalezištím moravského pravěku. Díky objevu rondelu – kruhového příkopového areálu – se lokalita stala známou i v zahraničí. Právě zdejší rondel byl totiž prvním komplexně prozkoumaným objektem tohoto typu ve střední Evropě. K nejstarším dokladům zdejšího osídlení patří rozlehlá osada kultury s lineární keramikou (v poloze „Sutny“), v jejímž zázemí se dochovalo i několik pohřbů. Stopy zde zanechali také nositelé kultur s vypíchanou a především moravskou malovanou keramikou – právě z této doby pochází zmíněný rondel. Osídlení zde pokračovalo i v eneolitu: v nedávné době byl odkryt komorový hrob vysoce postaveného příslušníka kultury se zvoncovitými poháry. V nedaleké poloze „Vinohrady“ bylo objeveno pohřebiště starobronzové únětické kultury a sídliště a pohřebiště horákovské kultury ze starší doby železné (halštatské).
V uvedených termínech na lokalitě probíhá archeologický výzkum, můžete se tedy s námi podívat archeologům přímo „pod ruce“!

Jak se dostat na archeologickou základnu vozidlem/na kole?

Trasa od Těšetic: https://mapy.cz/s/duvufafape

Trasa od Tvořihráze: https://mapy.cz/s/fatoronelo

Těšetice-Kyjovice v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00