Karlův hrádek u Purkarce

1. termín
(23 volných míst z 30)
2. termín
(27 volných míst z 30)
Místo srazu:
Hrana lesa u vnějšího opevnění, na přístupové cestě
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Martin Pták, Rudolf Krajíc
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Karlův hrádek u Purkarce

Hrad, vystavěný na vysokém ostrohu nad vltavským údolím, byl obklopen příkopem (s přilehlým náspem). Do hradu se vstupovalo přes příkop branou. Zhruba trojúhelníkovitý půdorys byl po obvodu kompaktně (patrově) zastavěn, při čemž lze k hlavním sídelním stavbám počítat palác a kapli na severní straně. Na stejné straně přiléhalo k hradnímu areálu předhradí, ohraničené ve vzdálenosti více 80 metrů valem. Nelze vyloučit, že zde mohlo být plánováno (nebo existovalo) předhradní městečko. V létech 2019 a 2021 proběhl záchranný archeologický výzkum, který byl zaměřen na zjištění mocnosti a složení středověkých stratigrafií, na identifikaci zaniklých staveb a na průběh i charakter podloží v ploše hradu. Výsledkem této výzkumné sezóny jsou první archeologické terénní poznatky, které jasně ukazují, že hrad vznikl již ve 13. století. Zároveň byl získán dobový materiálový soubor (užitková a stavební keramika, torza kamenných stavebních článků, zvířecí kosti, výrobky ze železa ad.). Kromě toho proběhlo na hradě podrobné geodetické měření dochovaných nadzemních reliktů a v terénu byly aplikovány moderní prospekční metody za účelem co nejpodrobnějšího poznání lokality a směrování dalšího terénního výzkumu. V roce 2023 byl geofyzikálně a drobnou sondážní zkoumán val předhradí, ukázalo se, že může souviset již s pravěkou fází osídlení lokality.

V září 2024 bude probíhat záchranný výzkum v zaniklé kapli hradu, v rámci Archeologického léta budou mimo jiné prezentovány výsledky tohoto výzkumu.

Lokalita leží na turistické trase, těsně ji míjí i nová cyklostezka. Parkovat lze v centru Purkarce, následně je nutné dojít necelé 2 km, vesměs po zpevněné cestě.

Organizátoři akce

Archeologický ústav FF JU
Archeologický ústav FF JU

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00