Údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
3. termín
 Obsazeno
4. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
letiště Roudnice n.L., společnost Aviatický klub - Letecká škola, https://www.aviatickyklub.cz/
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Martin Gojda
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení

Sledovaný příběh se udál na sklonku období napoleonských válek, v letních měsících roku 1813 (tedy pár měsíců před bitvou národů u Lipska), poté, kdy v souvislosti se vznikem šesté protinapoleonské koalice (Rusko, Prusko, Anglie, Švédsko), k níž se po složitých politických jednáních připojilo v srpnu téhož roku také Rakousko, byla v Poohří zahájena výstavba obranné linie proti hrozbě vpádu armády císaře Napoleona Bonaparta. Již od počátku léta toho roku však začaly přípravy spojené s opravou stávajícího opevnění některých měst (konkrétně Loun a Budyně nad Ohří) a s rekognoskací terénu kvůli plánované a vbrzku zahájené výstavbě víceméně souvislé obranné linie polních opevnění. Jejím hlavním úkolem mělo být poskytnutí ochrany čtvrtmilionové tzv. České (též Hlavní) koaliční armádě v případě její porážky v Sasku a jejího následného ústupu přes Krušné hory do českého vnitrozemí, pokud by ji francouzské vojsko pronásledovalo a v plné síle vpadlo do Čech. Za pomoci zpráv z dobových kronik a leteckým průzkumem krajiny v povodí dolní Ohře na Litoměřicku objevili archeologové pod povrchem terénu pohřbené pozůstatky této obranné linie, složené z různých druhů dělostřeleckých baterií, redut, redanů a lunet. Díky odlišnému zbarvení obilí rostoucího nad relikty těchto památek je možné některé z nich – při pohledu z ptačí perspektivy – spatřit na vlastní oči a učinit si tak představu o jejich tvaru a zároveň o celkovém rozsahu celého obranného systému.

!Důležité informace!
Exkurze se uskuteční formou 35-45 minutového letu čtyřmístným hornokřídlým letounem Cessna 172 nad údolím Ohře (území mezi městy Libochovice n. O., Budyně n.O. a Doksany) z letiště Roudnice n.L. Před letem budou účastníci letu seznámeni s letovým itinerářem a PowerPointovou prezentací, přibližující jednak historické okolnosti tohoto válečného příběhu z napoleonských dob (příčiny a průběh výstavby polního opevnění), a jednak historii postupného odhalování tohoto rozsáhlého militárního díla, a to včetně ukázky animovaných virtuálních rekonstrukcí některých z nich.
Akce proběhne pouze v červnu (porostové příznaky nad archeologickými lokalitami jsou nejlépe viditelné) a pouze za příznivého počasí (omezená možnost náhradního termínu).

Na každý termín připadají dva lety a platí, že na každý termín je možné přijmout buď 3 nebo 6 zájemců, a to proto, aby bylo letadlo plně obsazené. Tak vyjde letenka na každého účastníka 2.000,- Kč. Tu zaplatí každý účastník individuálně, a to v hotovosti na letišti. Délka letu na 5 vybraných lokalit – 4 zaniklá polní opevnění, součást obranné linie z roku 1813, jedno pravěké sídliště bude 35-45 minut.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00