Po severním břehu vodní nádrže Jesenice u Chebu

1. termín
(27 volných míst z 30)
Místo srazu:
Na autobusové zastávce Cheb – Dřenice, koupaliště
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Michal Beránek, Klára Hanáková
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail vycházky Po severním břehu vodní nádrže Jesenice u Chebu

Vycházka je plánována po severním břehu přehrady Jesenice u Chebu od původně pozdně románského kostela sv. Oldřicha v Dřenici, přes ohrazený areál Burgholz do vsi Podhrad a na zaniklý hřbitov zajatců z první světové války. Obě navštívené obce Dřenice i Podhrad, jsou dnes již částečně zaniklé a to především z důvodu výstavby vodní nádrže. Obě pak mají minimálně středověký původ. Opevněná poloha Burgholz je taktéž pravděpodobně středověkého stáří a jednalo se o panské sídlo vsi Dřenice.

Poslední navštívená lokalita Podhrad, byla taktéž silně zasažena výstavbou vodní nádrže a v rámci asanace byl zbourán i místní zámek. Na katastru obce se taktéž nachází zaniklý zajatecký tábor a hřbitov z období I. světové války.

Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén).

Možnost hromadné dopravy:

TAM: autobus z autobusového nádraží v Chebu, linka 9 (10:00)

ZPĚT: autobus Cheb – Podhrad, Chebská, linka 2 (13:37; 15:37; 17:37)

Organizátoři akce

Muzeum Cheb
Muzeum Cheb

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00