Libice nad Cidlinou

1. termín
(16 volných míst z 30)
2. termín
(28 volných míst z 30)
Místo srazu:
Na konci ulice Ke Hradišti
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jan Mařík
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Libice nad Cidlinou

Nejstarší doklady zdejšího osídlení jsou datovány již do mladší doby bronzové, nicméně nejdůležitějším historickým obdobím byla pro Libici druhá polovina 10. století, kdy hradišti vládl rod Slavníkovců. Písemné prameny naznačují příbuzenské vazby Slavníkovců k rodu saských vévodů, pozdějších římských králů a císařů. Kolem r. 955 se na Libici narodil druhý pražský biskup a zemský patron sv. Vojtěch. V době slavníkovské vlády byl na akropoli hradiště postaven kostel podle vzoru tzv. saské otonské architektury. Vyvraždění rodu Slavníkovců v r. 995 nezanechalo v archeologických nálezech výraznější stopu a hradiště si podrželo postavení správního centra až do poloviny 12. století. Opevněný areál se nachází na pozůstatcích říční terasy obklopené nivou. Z původní dřevohlinité hradby s kamennou plentou se dochoval pouze malý úsek na akropoli hradiště, která je v současnosti národní kulturní památkou. Na předhradí se nachází centrum dnešní obce. Libické hradiště patří mezi dlouhodobě archeologicky sledované lokality – sondy archeologického výzkumu dnes pokrývají přibližně 5 % plochy opevněného areálu a řadí jej mezi nejlépe prozkoumaná raně středověká centra u nás.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00