Mladotice: Podzemní velitelství z období studené války

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
3. termín
 Proběhlo
4. termín
 Proběhlo
5. termín
 Proběhlo
6. termín
 Proběhlo
7. termín
 Proběhlo
8. termín
 Proběhlo
9. termín
 Proběhlo
10. termín
 Proběhlo
11. termín
 Proběhlo
12. termín
 Proběhlo
13. termín
 Proběhlo
14. termín
 Proběhlo
15. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Před vchodem do areálu
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Daniel Stráník, Ladislava Hrabovská
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Mladotice: Podzemní velitelství z období studené války

Bývalý areál vojenských kasáren VÚ 5625 Mladotice (katastrální území: Ondřejov, okr. Plzeň-sever) je místo kdysi přísně tajné. Oficiálně zde byl za minulého režimu sklad Červeného kříže, ale ve skutečnosti se jednalo o záložní stanoviště 10. letecké armády. Na první pohled areál vypadá jako rekreační středisko. Bylo to však jen maskování pro přísně utajovaný podzemní bunkr. Objekt byl skutečně tajný, v případě války a zničení velitelského stanoviště v Hradci Králové, by zde byli schopní převzít velení.
Seznámíme se s areálem a projdeme si podzemní komplex vojenského bunkru. Systém podzemních chodeb byl vyražen ve skále a vybudován pomocí železobetonových prefabrikátů a betonu. Samotný podzemní komplex, který ve vojenských plánech nesl označení S-6, tvoří celkem tři hlavní tunely, z nich odbočuje několik tunelů menších. Vnitřně je prostor rozdělen do několika sekcí, které bylo možné uzavřít. Největší část objektu je tvořena mapovými sály a planžety, kde se zakreslovaly pozice letadel. Nedílnou součástí všech pracovišť jsou i stanoviště pro spojaře. Centrem objektu je samozřejmě sál bojového velení.
Zdejší útvar byl zrušen v roce 1992. Armáda areál definitivně opustila v roce 1996. V současné době areál vlastní obec Pláně a areál není běžně veřejně přístupný.

Vstup do podzemí je na vlastní nebezpečí.
Baterku sebou, v podzemním objektu není funkční elektřina.
Kdo vlastní helmu, nechť si jí vezme sebou.

Organizátoři akce

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o.
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00