Akce pro veřejnost

Archeologické léto 2024

Archeologické léto 2024

I letos se můžete těšit na Archeologické léto! V pořadí již pátý ročník bude probíhat od června do září a svá místa si můžete rezervovat od 5. 6. 2024!

Nejbližší akce

Velkomoravské hradiště Mikulčice

Velkomoravské hradiště Mikulčice

Procházka po akropoli nejvýznamnějšího velkomoravského hradiště s doprovodným komentářem. Součástí prohlídky je také návštěva multimediální expozice nad 2. kostelem i probíhajícího archeologického výzkumu.

Hradiště Bílina

Hradiště Bílina

Prohlédněte si mohutnou až 8 m vysokou destrukci hradby.

Archeologický výzkum Polešovice

Archeologický výzkum Polešovice

Jedinečná příležitost podívat se na probíhající archeologický výzkum polykulturní lokality v pískovně v Polešovicích.

Expozice Pravěk Mohelnicka v doprovodu archeologa

Expozice Pravěk Mohelnicka v doprovodu archeologa

Projděte se pravěkem Mohelnicka za doprovodu archeologa!

Hradiště Rovina u Domoušic

Hradiště Rovina u Domoušic

Při komentované prohlídce se mimo jiné dozvíte, jakou funkci mohlo toto pravěké hradiště plnit.

Zlatý kopec u Přezletic

Zlatý kopec u Přezletic

Prohlédněte si útočiště dávných lovců starého paleolitu.

Landek

Landek

Prohlídka reliktů raně a vrcholně středověkého hradu na návrší Landek s doprovodným výkladem.

Tvrziště Tlesky a expozice Poklady středověkých tvrzí a hrádků Jesenicka ve Vlastivědném muzeu v Jesenici

Tvrziště Tlesky a expozice Poklady středověkých tvrzí a hrádků Jesenicka ve Vlastivědném muzeu v Jesenici

Navštivte nejvýznamnější kruhové tvrziště Jesenicka.

Mušov – Brána do Římské říše a římská loď

Mušov – Brána do Římské říše a římská loď

Prohlídka expozice Návštěvnického centra Mušov - Brána do Římské říše, kterou provede jeden z autorů archeologické náplně výstavy. Poté se přesuneme k cca 800 m vzdálené replice římské veslice Danuvina Alacris.