Lítožnice

1. termín
(25 volných míst z 30)
2. termín
(17 volných míst z 30)
Místo srazu:
U Lítožnického rybníka
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Monika Psohlavcová, Radek Moureček, Klára Kolejáková, Jan Mařík
Bezbariérový přístup:
Ano

Archeologické léto: detail akce Lítožnice

V souvislosti s revitalizací území Lítožnických rybníků a koryta Říčanského potoka pod jejich hrází probíhal od roku 2016 postupný záchranný archeologický výzkum vázaný na průběh zemních prací. V roce 2017 došlo k odstranění části bahnitého sedimentu na dně rybníka Nový. Již při povrchovém průzkumu pomocí detektorů kovů bylo objeveno množství kovových artefaktů převážně ze starší doby římské. Osídlení z tohoto období bylo archeology v této oblasti zjištěno drobnými akcemi nebo povrchovými sběry již dříve v letech 1968–1975 a to východně a severovýchodně od obce Dubeč u břehů Říčanského potoka.

Záchranný archeologický výzkum v místě rybníků postupně odhalil v mnohem větším měřítku další archeologické situace z různých období. Jde zejména o rozlehlou osadu ze starší doby římské reprezentovanou zahloubenými chatami, nadzemními kůlovými stavbami, bateriemi železářských pecí se zahloubenou nístějí a dalšími objekty sídlištního nebo výrobního charakteru. V prostoru tohoto sídliště v místě rozšíření plochy budoucího rybníka na západním břehu a mimo bahnitý sediment byly objeveny i pozůstatky studní. Výzkum ve dně rybníka značně komplikovala hladina spodní vody a úroveň skrývky. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se pod dalšími vrstvami neodstraněného sedimentu nachází další neprozkoumané archeologické situace. Na západním břehu rybníka byly mimo tyto doklady osídlení prozkoumány i hroby z konce eneolitu reprezentované kulturou zvoncovitých pohárů a hroby ze starší doby bronzové. Většina kosterních ostatků se ale bohužel dochovala jen ve značně fragmentárním stavu. Na místě se nacházely i objekty které patrně souvisí se známou zaniklou středověkou osadou Litožnice, která se rozprostírala převážně severně od staré hráze rybníka. Doklady z tohoto období byly nejvíce objeveny při budování prodloužení stávající hráze a nalezené keramické zlomky bylo možné zařadit většinou do 13.–14. století, nicméně vyskytnou se mezi nimi i fragmenty ze 12. st.

Přednáška se uskuteční na břehu Lítožnického rybníka. Archeologické situace se nachází momentálně na dně rybníka, k vidění budou nicméně alespoň vybrané nálezy z archeologického výzkumu a dokumentace. Zúčastní se i R. Moureček, který byl přítomen veškerému archeologickému dění na lokalitě.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00