Roudnice nad Labem – Letiště (bývalá okresní pískovna)

1. termín
(29 volných míst z 30)
2. termín
(24 volných míst z 30)
Místo srazu:
Parkoviště Letiště Roudnice nad Labem
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Martin Trefný
Bezbariérový přístup:
Ano

Archeologické léto: detail akce Roudnice nad Labem – Letiště (bývalá okresní pískovna)

Letiště – bývalá okresní pískovna je významnou archeologickou lokalitou na území města Roudnice nad Labem. Již ve třicátých letech byly na tomto místě profesorem Dobrem prozkoumány hroby z období stěhování národů, z nichž se dochovala překrásná destičkovitá spona zdobená almandiny. Že se jednalo o polykulturní lokalitu naznačují i nálezy kostrových hrobů kultury se šňůrovou keramikou. V roce 2015 byl při stavbě stanice letecké záchranné služby objeven vykradený knížecí hrob bylanské kultury se zbytky železných ráfků kol pohřebního vozu a bohatou keramickou výbavou. Její součástí byl i drobný zlatý vlasový šperk, který byl přehlédnut vykradači hrobu, čímž lze hrob zařadit k nemnohým případům výskytu zlata v hrobech bylanské kultury.

Z lokality je velmi dobře vidět pravěké hradiště Slavín, s doklady využití v eneolitu, době bronzové, době halštatské a raném středověku. V těsné blízkosti se nachází stavba roudnického obchvatu, kde byly v roce 2020 objeveny hroby z období eneolitu a období únětické kultury a sídelní aktivity z období bylanské kultury a doby římské. Bylanský vozový hrob z místa nynější stanice letecké záchranné služby tak lze velmi dobře klást do souvislosti se sídelními aktivitami zjištěnými při stavbě obchvatu i s halštatskou komponentou na přiléhajícím hradišti Slavín.

Organizátoři akce

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00