Zlatý kopec u Přezletic

1. termín
(3 volná místa z 30)
2. termín
 Obsazeno
3. termín
(10 volných míst z 30)
Místo srazu:
Zastávka autobusu Přezletice – Kocanda (bus 302 z Praha-Letňany),
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Andrea Němcová
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Zlatý kopec u Přezletic

Dominantním tématem archeologické procházky je unikátní lokalita Zlatý kopec u Přezletic, útočiště dávných lovců starého paleolitu. Jde nám především o představení lokality evropského i světového významu, která je dosud veřejnosti málo známá. Lokalita se nachází v zaniklém buližníkovém lomu na mírné vyvýšenině v polích mezi Přezleticemi a Velení. V letech 1975-1991 zde probíhal systematický archeologický výzkum, jehož výsledky řadí Přezletice na přední místo mezi známými staropaleolitickými nalezišti. Bylo zde výzkumem doloženo osídlení z období starého paleolitu (800000-700000 let př. n. l.), nálezy archaických kamenných nástrojů, doklady užití ohně, a především půdorys primitivního obydlí, který představuje dosud nejstarší známé lidské obydlí v Evropě. Návštěvník se dozví o historii objevu, přírodních poměrech a podoby tehdejšího Polabí, výsledcích výzkumu a jeho významu. Na lokalitě jsou dodnes patrné obnažené geologické profily a zbytky buližníkových skalek, které sloužily jako útočiště hominidů druhu Homo erectus i jako zdroj lokálního materiálu pro výrobu nejstarších nástrojů. Účastníci si prohlédnou obrázky z výzkumu i repliky archaických nástrojů pocházejících z lokality. V průběhu cesty zmíníme i pravěké a raně středověké nálezy z katastrů Veleně a Přezletic, na jejichž rozhraní staropaleolitická lokalita Zlatý kopec leží.

Organizátoři akce

Oblastní muzeum Praha-východ, p.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Oblastní muzeum Praha-východ, p.o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00