Žďár nad Sázavou – zaniklé osídlení Staré město

1. termín
 Proběhlo
2. termín
(12 volných míst z 25)
Místo srazu:
Před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše (49.5830164N, 15.9374150E).
Vstupné dobrovolné.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Kateřina Těsnohlídková, Adéla Tlustošová, Martina Schutová
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Žďár nad Sázavou – zaniklé osídlení Staré město

Lokalita Staré město se nachází na severním okraji dnešního Žďáru nad Sázavou, dnes již z převážné části pod zástavbou satelitního sídliště Klafar. Dokládá ji místní traťový název Staré město, její přítomností byly inspirovány i názvy některých ulic současného sídliště. Existence osady bývá vročena na základě informací z Chronici Domus Sarensis mezi roky 1252–1257 a 1262–1276. Její vznik souvisí se založením žďárského cisterciáckého kláštera, osídlení v okolí kláštera je ale starší. Část obyvatel osady měli tvořit příslušníci stavebních hutí s rodinami, ke kterým se připojili nositelé pomocných profesí. V závěru se osídlení přesunulo do centra dnešního Žďáru nad Sázavou.

Osada se nacházela po obou stranách úvozové cesty vedoucí od pramene Klafar k usedlosti Starý dvůr v odhadované délce 200 až 250 m. Stavby tvořily uliční čáru mírně se odchylující od směru současné úvozové cesty. Obytnou zástavbu dokládají zahloubené suterény se vstupními výklenky. Řada staveb na lokalitě byla dřevěná a byla doložena pouze přítomností kůlových jam. Písemné prameny zmiňují existenci dřevěného kostelíku. Na lokalitě bylo doloženo několik řemeslných provozů. Nejrozsáhlejší jsou doklady železářství a kovářství, dále unikátní kamenická dílna či hrnčířská pec.

Po zániku sídliště se lokalita postupně přeměnila v zemědělské pozemky. Zachována zůstala úvozová cesta procházející lokalitou. Výzkumy na lokalitě probíhaly od 70. let 20. století, největší plochy byly prozkoumány v letech 2004-2006 v souvislosti s výstavbou satelitního sídliště.

Komentované prohlídky se konají také v rámci projektu Cisterciácké krajiny: Vyšší Brod – Zwettl – Žďár nad Sázavou.

Před prohlídkou bude od 14 hod. u baziliky probíhat tematický program pro děti vztahující se k zaniklému osídlení v poloze Staré město.

Organizátor akce

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00