Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
3. termín
(17 volných míst z 30)
4. termín
(16 volných míst z 30)
Místo srazu:
U památníku vztyčeného na největší mohyle, na křižovatce lesních cest (zelená turistická značka).
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Ondřej Švejcar
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Jedná se o jedno z mála ve větším rozsahu dochovaných mohylových pohřebišť ve středních Čechách. Pohřebiště bylo zkoumáno již na konci 19. století, kdy jeho výzkum provedli J.L. Píč (Národní muzeum) a J. Szombathy (Přírodovědecké muzeum Vídeň). Tento výzkum připomíná památník vztyčený v roce 1953 na největší z prozkoumaných mohyl. Mohyly pro výzkum byly rozděleny podle přidělených čísel, kdy J.L. Píč zkoumal mohyly označené sudými čísly a J. Szombathy čísly lichými. Artefakty z těchto výzkumů jsou tak uloženy jak v Národním muzeu v Praze tak v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Na konci 19. století čítal mohylník 64 mohyl a ještě dnes lze v terénu identifikovat přes čtyři desítky mohylových náspů. Základ mohylníku tvoří mohyly ze střední doby bronzové, ale jsou zde přítomny mohyly i pohřby z mladší doby bronzové a dále ojedinělé dodatečné pohřby z mladší doby halštatské a raného středověku. Na mohylníku lze dobře pozorovat trendy v kontinuitě a vývoji mohylových pohřebišť ve střední a mladší době bronzové, které známe i z dalších dobře dochovaných mohylových pohřebišť (např. v západních Čechách).

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00