Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
3. termín
 Proběhlo
4. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
U památníku vztyčeného na největší mohyle, na křižovatce lesních cest (zelená turistická značka).
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Ondřej Švejcar
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Jedná se o jedno z mála ve větším rozsahu dochovaných mohylových pohřebišť ve středních Čechách. Pohřebiště bylo zkoumáno již na konci 19. století, kdy jeho výzkum provedli J.L. Píč (Národní muzeum) a J. Szombathy (Přírodovědecké muzeum Vídeň). Tento výzkum připomíná památník vztyčený v roce 1953 na největší z prozkoumaných mohyl. Mohyly pro výzkum byly rozděleny podle přidělených čísel, kdy J.L. Píč zkoumal mohyly označené sudými čísly a J. Szombathy čísly lichými. Artefakty z těchto výzkumů jsou tak uloženy jak v Národním muzeu v Praze tak v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Na konci 19. století čítal mohylník 64 mohyl a ještě dnes lze v terénu identifikovat přes čtyři desítky mohylových náspů. Základ mohylníku tvoří mohyly ze střední doby bronzové, ale jsou zde přítomny mohyly i pohřby z mladší doby bronzové a dále ojedinělé dodatečné pohřby z mladší doby halštatské a raného středověku. Na mohylníku lze dobře pozorovat trendy v kontinuitě a vývoji mohylových pohřebišť ve střední a mladší době bronzové, které známe i z dalších dobře dochovaných mohylových pohřebišť (např. v západních Čechách).

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00