Modrá u Velehradu

1. termín
 Obsazeno
2. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Před vstupem do archeoskanzenu
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Luděk Galuška, Lucie Valášková
Bezbariérový přístup:
Ano

Archeologické léto: detail prohlídky Modrá u Velehradu

Základy raně středověkého kostela sv. Jana představují místo nejstaršího objevu kostela z období raného středověku na území ČR (1911), odbornou veřejností ovšem uznaného až v r. 1953 po jeho opětovném odkrytí archeologem Vilémem Hrubým. Je spojen s otázkou působení tzv. iroskotské misie ve střední Evropě v 8. století. Hypotetická trojrozměrná rekonstrukce kostela sv. Jana z roku 2000 stojící v těsném sousedství původního místa nálezu dává představu jeho původního vzhledu.

Archeoskanzen – muzeum v přírodě „Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví“ představuje více než 20 rekonstrukcí archeologicky odkrytých sídlištních objektů, včetně kamenného paláce, dlouhé dřevěné halové stavby-školy, křtitelnice ve tvaru rotundy, zvonice, několika typů hradebních těles a obytných a hospodářských stavení, řemeslnických dílen, či volně se pohybující domácí zvířata.

Klenotnice Velké Moravy  – unikátní, nově zbudovaný podzemní areál na ploše archeoskanzenu s reprezentační výstavou Elity Velké Moravy, která představí vybrané exponáty nalezené na pohřebištích ve Starém Městě, Uherském Hradišti-Sadech, Mikulčicích, Pohansku u Břeclavi a také v Modré, spolu s dalšími trojrozměrnými jedinečnými prezentacemi týkajícími se významných událostí z dějin velkomoravského státu.

Více o archeoskanzenu Modrá

Organizátor akce

Moravské zemské muzeum
Moravské zemské muzeum

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00