Hradiště nad Závistí

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Rybník v intravilánu obce Lhota u Dolních Břežan
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Daniel Bursák
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Hradiště nad Závistí

Pravěké hradiště Závist je jednou z nejznámějších archeologických památek na území České republiky. Nad soutokem Vltavy a Berounky stálo hradiště v celé řadě pravěkých období, svého vrcholu ale dosáhlo na přelomu 6.–5. stol. př. Kr., v období tradičně spojovaném s Kelty. V 2. stol. př. Kr. zde pak vyrostlo oppidum, jehož několikakilometrové opevnění chránilo téměř 200 hektarů plochy.
Při komentované prohlídce lokality se soustředíme na popis lokality, vyzdvižení jejího významu v jeho různých fázích, včetně zajímavých souvislostí nálezů z Hradiště s územím Itálie, Řecka a západní Evropou. Zastavíme se na místech s dosud patrnými relikty architektury (brány, valy), pozornost budeme ale věnovat i místům, kde se pod povrchem nachází doklady nejstarší monumentální kamenné architektury v Čechách. Kromě významu hradiště z pohledu rekonstrukce mocenských poměrů doby železné se pozastavíme i nad možností existence chrámového areálu z 5. stol. př Kr., pozastavíme se ale i nad každodenním životem pravěkých obyvatel hradiště z pohledu stravování, provozovaných řemesel, odívání atd.
Při návštěvě budeme čerpat z výsledků několik desetiletí dlouhého archeologického výzkumu, k doplnění výkladu využijeme i zobrazení z unikátního 3D modelu oppida.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00