Hradiště Hostýn

1. termín
 Obsazeno
2. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Před rozhlednou.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
David Parma
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Hradiště Hostýn

Vrch Hostýn je znám především jako významné mariánské poutní místo, z pohledu archeologie jde ovšem zároveň o jedno z nejvýznamnějších pravěkých hradišť na Moravě. Rozsáhlé opevnění s několikráte přestavovanou monumentální bránou pochází z mladší doby bronzové (12. – 10. stol. př. n. l.), intenzivní osídlení zde pochází i ze starší a mladší doby železné (7. – 1 stol. př. n. l.), kdy se zde nacházela významná keltská osada. Poznávání minulosti Hostýna je úzce spojeno s počátky archeologie na Moravě, zasáhla do něj řada regionálních osobností, a stal se i podstatným předmětem sporu o „rukopisy“. Moderní výzkumy od 70. let 20. století umožnily upřesnit historii osídlení této krajinné dominanty, vzhledem k rozsahu hradiště je třeba počítat s komentovanou procházkou o délce přibližně jedné hodiny se startem na nejvyšším vrcholu, u rozhledny.

Hradiště Hostýn v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Ústav archeologické památkové péče Brno
Ústav archeologické památkové péče Brno

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00