Hradiště Bílina

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Mírové náměstí, u mariánského sloupu
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Daniel Dvořáček
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Hradiště Bílina

Raně středověké hradiště, které se nachází na protáhlé ostrožně v parku bílinského zámku. Původně se jednalo o významný přemyslovský správní hrad, který tvořil centrum Bílinské provincie a jeho důležitost spočívala také v blízkosti zemské hranice se Saskem. Dodnes lze na lokalitě pozorovat především mohutnou až 8 m vysokou destrukci střední hradby. Pro svůj význam bylo bílinské hradiště v 50. a 60. letech 20. století podrobeno archeologickému výzkumu, při kterém se podařily shromáždit důležité poznatky přispívající k poznání této pozoruhodné lokality.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Regionální muzeum v Kolíně
Regionální muzeum v Kolíně

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00