Archeopark Chotěbuz-Podobora

1. termín
 Proběhlo
2. termín
(11 volných míst z 25)
3. termín
(18 volných míst z 25)
4. termín
(19 volných míst z 25)
Místo srazu:
Recepce Archeoparku
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Martina Uhlářová
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Archeopark Chotěbuz-Podobora

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Ve zdejších lesích se na vyvýšeném návrší rozkládalo hradiště chráněné z jedné strany tehdy protékající řekou Olší a z druhé příkopem a strmými srázy. Opevněné sídlo zde bylo poprvé vybudováno v pozdní době bronzové a starší době železné (doba halštatská). O několik stovek let později ho na témže místě nahradilo ohrazené raně středověké slovanské hradiště, jehož přibližnou podobu s rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora v dnešní době.

Hradiště budilo zájem badatelů již v 19. století, nicméně první vědecké výzkumy zde proběhly až v roce 1952 a 1954 pod vedením Lumíra Jisla. Největší měrou přispěl k poznání hradiště docent Pavel Kouřil a jeho kolektiv z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně, kteří zde vedou archeologické výzkumy již od roku 1978.

Vstup v rámci Archeologického léta zdarma!

Chotěbuz-Podobora v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Archeopark Chotěbuz-Podobora
Archeopark Chotěbuz-Podobora

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00