Archeoden Sázava

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
V areálu kláštera
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Soňa Dvořáčková
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Archeoden Sázava

Poslední prázdninovou sobotu se v areálu Sázavského kláštera uskuteční dvanáctý ročník Archeodne. Bohatý program zaujme malé i velké návštěvníky- pro dospělé je připraven odpolední workshop a série podvečerních přednášek, děti si přijdou na své na jižní zahradě kláštera, kde se hravou formou seznámí s prací archeologa a restaurátora.

HARMONOGRAM DNE:

13.00 – 17.00 program pro děti aneb VYZKOUŠEJTE SI PRÁCI ARCHEOLOGA! V intervalu 14:00 – 16:00 bude kulisou i živá středověká muzika. Západní zahrada kláštera – vstup od parčíku před klášterem, děti do pěti let včetně zdarma, ostatní 100 Kč/osoba (ArÚ AV ČR, NPÚ, Po stopách našich předků, z.s.)

13:00 – 13:45 PŘEDNÁŠKA „Gotická architektura na Sázavě“, PhDr. Miroslav Šmied PhD., přednáškový sál na faře (Farnost sv. Prokopa)

14.00 – 16.00 WORKSHOP „Co lze vyčíst z letokruhů” s doc. Ing.. Michalem  Rybníčkem, PhD. (LDF MENDELU), přednáškový sál na faře, vstup volný, doporučena rezervace přes www.archeologickeleto.cz (ArÚ AV ČR, Po stopách našich předků, z.s.)

18.00 –  20.00 IN MEMORIAM prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.. „Osobnost Petra Sommera v bádání o Sázavském klášteře“: beseda s kolegy, přáteli a pamětníky, refektář kláštera

20.00 – 23.00 program HRADOZÁMECKÉ NOCI aneb noc u sv. Prokopa, více na www.klaster-sazava.cz (NPÚ)

Kontakt pro více informací a případné rezervace: www.archeologickeleto.cz, www.klaster-sazava.cz, www.sazavskyklaster.cz; email: archeoleto@arup.cas.cz, sazava@npu.cz, postopachpredku@post.cz, farnost@svprokop-sazava.cz; tel: 725875946, +420 777 907 980

Organizátoři akce

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00