Záhořice – pravěké hradiště Vladař

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Ve Vladořicích na kraji malé osady u sousoší piety z roku 1814
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Miloslav Chytráček
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Záhořice – pravěké hradiště Vladař

Hradiště Vladař na monumentální stolové hoře představovalo na přelomu doby halštatské a laténské jedno z nejvýznamnějších center v Čechách, mohutností svého opevnění srovnatelné pouze s hradištěm na Závisti u Zbraslavi (viz lokalitu Lhota u Dolních Břežan). Hradiště Vladař o rozloze 115 ha rozčlenily mohutné kamenné hradby a příkopy na akropoli a čtyři předhradí. Kolem roku 200 př. Kr. bylo z velké části opuštěno a snížila se i hustota osídlení okolní krajiny. Unikátní výsledky přinesl archeologický výzkum dvou zamokřených ploch – cisterny na akropoli hradiště a napajedla na jednom z předhradí. Zajímavé byly jak samotné dřevěné konstrukce objektů, tak vrstvy sedimentů, které obsahovaly zbytky pěstovaných plodin a rostlinných pylů, vykreslujících charakter okolní krajiny. V r. 1421 se na hoře ubránila husitská vojska pod vedením Jana Žižky plzeňskému landfrýdu.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00