Vycházka s archeology z Třebeně do Žírovic a Františkových Lázní

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Vlaková zastávka Třebeň
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Michal Beránek
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail vycházky s archeology z Třebeně do Žírovic a Františkových Lázní

Třebeň – v obci se nachází dvě polykulturní lokality. Na terénní vlně nad obci (v minulosti bylo návrší zvané Johannisberg) se v raném středověku nacházelo slovanské pohřebiště, jehož plocha pak byla od 17. století využívána jako moderní hřbitov, který v obci existoval do roku 1945 a dnes již není využíván. Druhou lokalitou je kostel sv. Vavřince v intravilánu obce, v jehož okolí se nacházel vrcholně středověký a raně novověký hřbitov.

Nový Drahov – památkově chráněná obec s četnými venkovskými usedlostmi vystavěnými v chebském stylu. Lidová architektura i venkovské usedlosti jsou dnes již klasickou součástí archeologických výzkumů.

Žírovice – tradiční název mohylového pohřebiště z mladší doby bronzové se ve skutečnosti nachází na katastru Horních Loman (dnes součást Františkových Lázní). Lokalita byla zkoumána již od 30. let 20. století a do dnes jsou v její ploše patrné odkryté konstrukce původních mohyl. Celé pohřebiště bylo v minulosti upraveno do podoby dnes již neexistujícího lázeňského parku.

Horní Lomany – dnes součást Františkových Lázní. V jeho katastru se nachází další tentokrát raně středověké pohřebiště.

Organizátoři akce

Muzeum Cheb
Muzeum Cheb

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00