Neolitický rondel: socio-kultovní architektura v Praze-Vinoři

1. termín
 Obsazeno
2. termín
 Obsazeno
3. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Ulice Českobrodská, vyznačeno bodem v mapě
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jaroslav Řídký
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Neolitický rondel: socio-kultovní architektura v Praze-Vinoři

V loňském roce byl v Praze-Vinoři prozkoumán unikátní, téměř kompletní půdorys okrouhlého objektu, který zde stál před bezmála sedmi tisíci lety. Obvod takzvaného rondelu vymezuje hrotitý příkop o průměru až 55 m a do jeho centra vedou tři vstupy, vytvořené protažením příkopu směrem ven. Uvnitř prostoru vymezeného příkopem stála dřevěná okrouhlá stavba. Archeologové označují takové objekty za monumentální, nebo někdy za speciální architekturu, protože dosahuje velkých rozměrů a vznikala postupně se zapojením většího množství stavitelů podle stanovených pravidel. Tvarem i rozměry vybočuje ze všeho, co do té doby z území Evropy známe. Podobné rondely jsou ze stejné doby evidovány od Německa až po JZ Slovensko a od Polska až do Rakouska, nicméně přes téměř padesátileté intenzivní bádání se vedou o jejich funkci spory. Během komentované prohlídky navštívíme místo výzkumu, kde jsou pozůstatky rondelu stále ještě patrné, a zájemci budou seznámeni se způsoby výzkumu rondelů.

Upozorňujeme na problematické parkování v okolí.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00